ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pałąngos Juze / Motiejus Kazimieras Valančius]. - 1863

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwi Juzupa Zawadzki [1863]
Apimtis 112 p.; Archyvinė kopija: 31MB Viešos prieigos kopija: 18MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. nurodytas 1902 m. laidoje
Aut. pratarmė: p. 2
Aprobacija: Iszspausti dalejdu. Wilnuje 1863 metusi, Kowos 3 dienoje. Wiskupas Źamajcziu: Motiejus Wolonczauski. Дозволено Цензурою 22 Февраля 1863 года. Вильно
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johann Zabermann lėšos, 1873 (Tilžė : J. Reylaenderio ir sūnaus sp.)
Kaina [0,15] rb
Egz. def.: trūksta antr. lapo
Angrabaitis 11
Baltramaitis 964
Biržiška II 337-338 ССХСIII(293) ; III 1869
LB-A II 3675
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 27
Tiražas [5000] egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pałąngos Juze : [etnografinė apysaka / Motiejus Kazimieras Valančius]. - Wilnuje, 1863. - 112 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 112 vaizdų
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
888.2-31
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis