ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Praeite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akadēmijos. - 1893

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys iszleido Nēris [1893]
Apimtis iliustr., 47 p.; Archyvinė kopija: 31MB Viešos prieigos kopija: 8MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. knygoje nenurodytas
Pagal A.H. Kirkorą parašė P. Vileišis
Nēris yra Petro Vileišio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 662)
Antr. p. vinj.
Kaina [0,15]-0,20 rb
Egz. def.: trūksta antr. lapo ir p. 47
Įrišta su: Basanavičius, Jonas. Žirgas ir vaikas. Tylžeje, 1885
Kartu įrišta: Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas auksztaicziams ir žemaicziams Lietuvos ukininkams 1896. Vilniuje, 1895. Kontrafakcijos. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : O. von Mauderodės lėšos ir sp., 1895
Bibliogr.: M. Jankaus, kningų spaustuvēje Bitēnuos kaip ir visose lietuviszkose kningų kupczystēsa yra sekanczios kningelēs gaunamos, p. 47
Preuss, Th. Litteratur-Bericht. MLLG, 1895, H. 20, S. 201
Angrabaitis 42
Baltramaitis 1790
Biržiška III ir Rankr. 3387
Baltica 879
LB-A II 3793
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 28
Tiražas 2000 egz.
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Praeite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akadēmijos. - [Vilnius], 1893. - 47 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 44 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
UDK indeksas
94(474.5-25)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis