ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Velnias spąstuose / parašė Dvi Moterys. - 1902

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1902]
Apimtis 38 p.; Archyvinė kopija: 27MB Viešos prieigos kopija: 6MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal antr. p. ir virš.
Dvi Moterys tai G. Petkevičaitės-Bitės ir Žemaitės slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 222)
Spaustuvė nurodyta p. 4 (virš.)
Antr. p. vinj.
Kaina nurodyta virš.: Prekė 10 kap.
Kartu įrišta: Byla dėl linų markos. Tilžė, 1922 ; Penkaitis, Pranas. Ponas komitetas. Kaunas, 1923 ; Vaikų žaislui. Kaunas, 1920
Kartu įrišta: Sakalauskas, Ksaveras. Vestuvės. Shenandoah, Pa., 1906 ; Vytartas, Antanas. Kas tai yra socijalizmas ir ar galimas daiktas tą mokslą įvykdyti? Seinai, 1908
Jasaitis, J. G. Petkevičaitės-Bitės bibliografija. Kn.: Petkevičaitė-Bitė G. Literatūros istorija. V., 1968, p. 381
Atskaita „Kudirkos išdo“. Varpas, 1902, Nr. 3/4, p. 93
Prisiųsti į red. nauji raštai. Varpas, Nr. 6, p. 144
Baltramaitis 2479
Biržiška III 4818
Baltica 1999
LB-A II 2696
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 03
Tiražas [3000] egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Velnias spąstuose : dramatiškas paveikslėlis iš trijų veiksmų / parašė Dvi Moterys. - [S.l., 1902. - 38 p. - (Kudirkos išdas. Nr. 3)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Orig. išleistas serijoje: Kudirkos išdas
Ištekliaus apimtis: 38 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
821.172-22
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis