ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 1949-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Lietuvių katalikų spaudos draugija] [1949]
Apimtis Archyvinė kopija: 7261MB Viešos prieigos kopija: 98MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. variantai: Literatūra, menas, mokslas, 1998, lapkr. 7 (Nr. 158(40))-2004, saus. 10 (Nr. 6(2)); Menas, literatūra, mokslas, 2004, saus. 17 (Nr. 11(3))-2005, rugs. 24 (Nr. 186(35)); Priedas: menas, literatūra, mokslas, 2005, spal. 1 Nr. 191(36))-2007, kovo 31 (Nr. 64(13)); Kultūra: menas, literatūra, mokslas, 2007, bal. 7 (Nr. 69(13)[i.e. 14])-
Paantr.: Antroji dalis, 1963-1998, lapkr. 7 (Nr. 158(40)); Draugas – šeštadieninis priedas, 1998, lapkr. 14 (Nr. 159(41))-2004, saus. 10 (Nr. 6(2)); Draugo šeštadieninis priedas, 2004, saus. 17 (Nr. 11(3))-
Redaktoriai priede nenurodyti, jie paimti iš knygos „Draugui“– 100
Red.: Juozas Prunskis, 1949-1960; Kazys Bradūnas, 1961-1980; Aušrelė Liulevičienė, 1981-1999; Danutė Bindokienė, 2000-2001, 2003-2006; Kęstutis Trimakas, 2002, 2007; Aldona Žemaitytė, 2007, lapkr. 10 (Nr. 220(39))-2009, bal. 25 (Nr. 78(17)); Renata Šerelytė, 2009, geg. 2 (Nr. 83(18))-
Nuo 1949 liep. 27 iki rugs. 24 buvo dienraščio skyriumi
Leidėjas nurodytas leidinio pirmojoje dalyje
Dienraščio „Draugas“ šeštadieninis priedas
Nurodyta tik dienraščio numeracija, 1949-1964
Gretutinė numeracija, 1965, saus. 2 (Nr. 1(1))-
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 14
Savaitinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - Chicago (Ill.), 1951-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 376 vaizdai
UDK indeksas
001(054), 7(054), 82(054), 325.2(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis