ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Į laisvę / Lietuvių frontas. - 1943-1944, 1948, 1953-2008

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Lietuvių frontas] [1943-1944]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 15216MB Viešos prieigos kopija: 429MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: Juozas Brazaitis, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958); nenurodyta, Nr. 18 (1959); Vytautas Vardys, Nr. 19 (1959)-Nr. 24 (1961); Stasys Daunys, Nr. 25 (1961)-Nr. 33 (1963); Antanas Mažiulis, Nr. 34 (1964)-Nr. 36 (1964); Antanas Klimas, Nr. 34 (1964)-Nr. 37/38 (1965); Antanas Musteikis, Nr. 34 (1964)-Nr. 37/38 (1965); Kęstutis Kudžma, Nr. 37/38 (1965); Leonardas Valiukas, Nr. 39 (1967)-Nr. 47/48 (1969/1970), Nr. 60 (1974)-Nr. 62 (1974); Juozas Kojelis, Nr. 49 (1970)-Nr. 59 (1973), Nr. 65 (1975), Nr. 72 (1978)-Nr. 80 (1980); Anatolijus Kairys, Nr. 60 (1974)-Nr. 62 (1974); Vytautas Volertas, Nr. 60 (1974)-Nr. 62 (1974); Kajetonas Čeginskas, Nr. 63/64 (1975); Alė Rūta Arbienė, Nr. 65 (1975); Bernardas Brazdžionis, Nr. 65 (1975); Vytautas Vaitiekūnas, Nr. 66 (1976)-Nr. 71 (1977); Vacys Rociūnas, Nr. 81 (1981)-Nr. 95 (1985); Juozas Baužys, Nr. 96 (1986)-Nr. 130 (1999); Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Nr. 131 (2000)-Nr. 147 (2004); Vidmantas Vitkauskas, Nr. 148 (2005)-Nr. 161/162 (2008)
Red. kol.: Juozas Kazickas, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958); Antanas Musteikis, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958); Leonardas Žitkevičius, Nr. 1 (1953)-Nr. 3 (1954); Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas, Nr. 26 (1961)-Nr. 33 (1963)
Red. talkininkai: Kazys Ambrozaitis, Nr. 107 (1989/1990)-Nr. 130 (1999); Česlovas Grincevičius, Nr. 96 (1986)-Nr. 118 (1994); Paulius Jurkus, Nr. 114 (1992)-Nr. 130 (1999); Valdemaras Katkus, Nr. 115 (1993)-Nr. 118 (1994); Adolfas Markelis, Nr. 96 (1986)-Nr. 103 (1988); Vidmantas Valiušaitis, Nr. 114 (1992)-Nr. 130 (1999)
Tęsia laikraščio „Į laisvę“, leisto Kaune 1941-1942, tradicijas
Publikavimo vietos: Brooklyn, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958), Nr. 37/38 (1965), Nr. 63/64 (1975)-Nr. 71 (1977); Chicago, Nr. 18 (1959), Nr. 25 (1961)-Nr. 33 (1963), Nr. 96 (1986)-Nr. 99 (1987); Milwaukee, Nr. 19 (1959)-Nr. 23 (1960); Shorewood, Nr. 24 (1961); Boston, Nr. 34 (1964)-Nr. 36 (1964); Los Angeles, Nr. 39 (1967)-Nr. 62 (1974); Santa Monika, Nr. 72 (1978)-Nr. 80 (1980); Independence, Nr. 81 (1981)-Nr. 95 (1985); Orland Park, Nr. 100 (1987)-Nr. 130 (1999); Vilnius, Nr. 131 (2000)-Nr. 161/162 (2008)
Leidėjai: L[ietuvių] F[rontas], 1948; Lietuvių fronto bičiuliai, Nr. 1 (1953)-Nr. 113 (1992); Lietuviškų studijų centras, Nr. 114 (1992)-Nr. 136 (2002); „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas : Lietuviškų studijų centras, Nr. 137 (2002)-Nr. 148 (2005); Lietuviškų studijų centras, Nr. 149 (2005)-Nr. 161/162 (2008)
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1948, Nr. 1
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 18
3 kartus per metus
Įvairaus dažnumo
Paantr.: Lietuvių fronto bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas, Nr. 18 (1959)-Nr. 25 (1961); Lietuvių fronto bičiulių politikos žurnalas, Nr. 39 (1967)-Nr. 47/48 (1969/1970); politikos žurnalas, Nr. 49 (1970)-Nr. 62 (1974), Nr. 72 (1978)-Nr. 95 (1985); rezistencinės minties ir politikos žurnalas, Nr. 96 (1986)-Nr. 113 (1992), 1994, Nr. 119, 1995, Nr. 121; rezistencinės minties ir kultūros žurnalas, Nr. 114 (1992)-Nr. 130 (1999); nenurodyta, 1948, Nr. 1-3, Nr. 1 (1953)-Nr. 16/17 (1958), Nr. 26 (1961)-Nr. 37/38 (1965), Nr. 63/64 (1975)-Nr. 71 (1977), Nr. 131 (2000)-Nr. 161/162 (2008)
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Į laisvę. - [Kaunas, 1943-1944, 1948, 1953-2008. - ISSN 1648-2506
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 3136 vaizdai
UDK indeksas
3(474.5)(051), 008(474.5)(051), 325.2(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis