ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sandara. - 1918-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Ateities kooperacijos draugija, Ink. [1918]
Apimtis Archyvinė kopija: 30339MB Viešos prieigos kopija: 402MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1930, vas. 28 (Nr. 9), kovo 14 (Nr. 11), bal. 11 (Nr. 15), birž. 20 (Nr. 25), rugpj. 1 (Nr. 31); 1937, bal. 2 (Nr. 14)-bal. 16 (Nr. 16), bal. 30 (Nr. 18); 1939, gruod. 15 (Nr. 50), gruod. 29 (Nr. 52); 1940, geg. 3 (Nr. 18), geg. 17 (Nr. 20)-birž. 14 (Nr. 23)
Aprašyta pagal 1919, Nr. 1, 20, 41, 46, 49-50, 52; 1920, Nr. 1-48; 1921; 1922; 1923, Nr. 1-10, 12-42, 44-52; 1924-1926; 1927, Nr. 1-16, 18-47, 49, 52; 1928, Nr. 1-46; 1929-1931; 1932, Nr. 1-7, 11, 13, 15-22, 24-25, 27-28, 39-40; 1933, Nr. 28; 1934, Nr. 2-3, 7, 19, 33-34, 36, 39-40, 42-43, 49-50, 52; 1935, Nr. 1, 5-6, 8-9, 12-13, 30, 42-43, 45, 47-50; 1936, Nr. 1-43, 45-51; 1937, Nr. 1-35, 37-52; 1938, Nr. 1-33, 35-52; 1939, Nr. 1-37, 39-52; 1940, Nr. 1-5, 7-16, 18-23, 26
Paantr.: Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1920, bal. 22 (Nr. 17); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas = The Lithuanian Weekly, 1920, bal. 29 (Nr. 18)-rugpj. 19 (Nr. 29); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis = The Lithuanian Weekly, 1920, rugpj. 26 (Nr. 30)-gruod. 30 (Nr. 48); 1921; Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis = The Lithuanian Weekly, 1922, saus. 5 (Nr. 1)-1923, lapkr. 15 (Nr. 46); Amerikos lietuvių tautinės sandaros laikraštis : dešimties metų sukaktuvių numeris, 1923, lapkr. 22 (Nr. 47)-1924, saus. 10 (Nr. 2); Amerikos lietuvių tautinės Sandara laikraštis : Lithuanian Weekly, 1924, saus. 3 (Nr. 1)-lapkr. 15 (Nr. 46); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : darbo žmonių laikraštis : Lithuanian Weekly, 1924, lapkr. 22 (Nr. 47)-1926,gruod. 30 (Nr. 52); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : darbo žmonių laikraštis = Lithuanian Weekly, 1927, saus. 6 (Nr. 1)-1928, rugpj. 23 (Nr. 34); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Weekly, 1928, spal. 12 (Nr. 35)-gruod. 28 (Nr. 46); 1929, saus. 4 (Nr. 1)-1932, rugs. 30 (Nr. 40); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis, 1933, rugpj. 4 (Nr. 28)-1937, bal. 5 (Nr. 10); Lithuanian Newspaper, 1937, kovo 12 (Nr. 11)- 1940, liep. 5 (Nr. 26)
Red.: [Konstantinas Norkus], 1919, saus. 2 (Nr. 1); Kastantas Norkus, 1919, geg. 15 (Nr. 20)-1920, geg. 6 (Nr. 19); V.J. Šliakys (Vincent J. Szliakys), 1920, geg. 13 (Nr. 20)-1924, birž. 26 (Nr. 26); [Nadas Rastenis], 1923; Anthony A. Tulys, 1924, liep. 3 (Nr. 27)-1926, saus. 14 (Nr. 2); [Kazys Paulauskas], 1926, saus. 21 (Nr. 1)-geg. 20 (Nr. 20); K.J. Paulauskas, 1926, geg. 27 (Nr. 21)-1927, kovo 31 (Nr. 13); J. Pronskus, 1927, bal. 7 (Nr. 14)-1928, bal. 19 [i.e. 26] (Nr. 16 [i.e. 17]); Mikas Vaidyla, 1929, birž. 28 (Nr. 26)-1930, vas. 28 (Nr. 9), [1970, saus. 1 (Nr. 1)-1976, liep. 2 (Nr. 8)]; Red. koleg., 1976, rugpj. (Nr. 9)-1978, bal. (Nr. 4); G. J. Lazauskas, 1978, geg. (Nr. 5)-
Gretutinė antr.: The League, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Leid. tipas: laikraštis, [1918, Nr. 17]-1999, Nr. 6; žurnalas, 2000, Nr. 1/2-
Išleid. vieta: Chicago, Ill., 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1986, Nr. 10; Addison, Ill., 1986, Nr.11-
Leid.: Amerikos lietuvių tautinė Sandara, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1923, gruod. 27 (Nr. 52); 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1932, rugs. 23 (Nr. 39); Michael Narvid, 1932, rugs. 23 (Nr. 39)-rugs. 30 (Nr. 40); The Lithuanian National League of America, 1924, saus. 3 (Nr. 1)-1940, birž. 14 (Nr. 23)
Ateitis. Kaledu priedas. - 1915, gruod. 24 (Nr. 74), d. 2. - 4 p. ; 53 cm
Direct Echoes = Aidai : Facts - Humor - Literature - Gossip - Nevs. - Vol. 1, 1930, may 23 (Nr. 1)-Vol. 11, 1940, juli 5 (Nr. 26). - [1] p. - Spausdinama laikraščio puslapiuose. - Tekstas angl.
Sandaros jubilėjinis priedas. - M. 21, 1934, saus. 12 (Nr. 2), d. [2]. - 4 p. ; 57 cm
Sandaros jubiliejinis priedas. - 1939, gruod. 8 (Nr. 49), d. [2]. - 3 p. ; 56 cm.
Metr. gretutinė antr.: The League, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Metr. paantr.: Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas : The Organ of the Lithuanian National League of America, 1919, saus. 2 (Nr. 1)-1920, saus. 8 (Nr. 2); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : savaitinis laikraštis : The Lithuanian Weekly, 1921, kovo 3 (Nr. 9)-liep. 14 (Nr. 28); savaitinis laikraštis, 1921, liep. 21 (Nr. 29)-1923, gruod. 20 Nr. 51); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Amerikos lietuvių tautinės Sandaros savaitinis laikraštis, 1923, gruod. 27 (Nr. 52)-1925, liep. 30 (Nr. 31); The Lithuanian Weekly, 1925, birž. 18 (Nr. 25)-1927, kovo 17 (Nr. 11); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros savaitinis laikraštis : The Lithuanian Weekly, 1927, saus. 13 (Nr. 2)-1928, rugpj. 23 (Nr. 34); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Weekly, 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1937, bal. 5 (Nr. 10); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Newspaper, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-1938, gruod. 30 (Nr. 52); Lithuanian Newspaper : Lithuanian Weekly Newspaper, 1939, saus. 6 (Nr. 1)-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Numeracijoje yra klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 03 26
Savaitinis
Įvairaus periodiškumo
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Sandara. - So. Boston, Mass., 1918-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 718 vaizdų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis