ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pamoksłaj iszminties ir tejsibes iszguldineti priliginimajs gałwocziu wisu amziu deł Lietuwos wajkielu / [X. Tataré]. - 1851

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [A. Tatarės lėšomis] [1851]
Apimtis [2], 149 [i.e. 161], [2] p.; Archyvinė kopija: 47MB Viešos prieigos kopija: 29MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 04 01
Tiražas 2000 egz.
Aut. pratarmė lenk., liet.
Aut. nurodytas lenk. pratarmės gale
Aprobacijos (lenk.) pasirašytos Žemaičių vysk. M. Valančiaus (M. Wołonczewski) Varniuose 1850 m. lapkr. 7 d., cenz. K. Pavlovskio (K. Pawłowski) Vilniuje 1850 m. lapkr. 28 d. ir vyr. cenz. Triplino (Tripplin) Varšuvoje 1851 m. rugs. 18(30) d.
Pag. klaidinga: po p. 154 seka 143 ir t.t.
Baltramaitis 447
Biržiška II, III-IV/I (2-osios d. 1-ieji ir 2-ieji papild.) 943
Aleksandrynas III 156
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pamoksłaj iszminties ir tejsibes iszguldineti priliginimajs gałwocziu wisu amziu deł Lietuwos wajkielu / [X. Tataré]. - Ispausti Suwałkuase, 1851. - [2], 149 [i.e. 161], [2] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 163 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
252
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis