ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Mačio-Kėkšto eilės. - 1910

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys leidimas ir spauda brolių Baltrušaičių [1910]
Apimtis iliustr., 98, [6] p., 1 portr. lap.; Archyvinė kopija: 44MB Viešos prieigos kopija: 12MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
J. Selmer. Tik jai vienai vienatinei / J. Selmer’o romansas. - [W. Sieroszewski]. Ponai: „Ko tie galvijai iš mųsų geidauja?..“ - J. Vrchlický. Vox populi: „Jau vakars atvėso: Paryžius suguro...“ / (iš Jaroslavo Vrchlicky’o). - Temsta dienelė : vertimas lenkiškos dainutės „Po nocnej rosie“. - A.Н. Aпухтин. Negyvėlė: „Man teko syk matyt: už miesto vartų...“ / A. Apuchtino. - A.Ф. Вельтман. Atamano daina: „Ko, aušružėle skaisčioji, rasodama...“ / A. Veltmano. - M. Горький. „O jųs prasmilksite amžių...“ / M. Gorkij. - M.Ю. Лермонтов. „Ir smūtna, ir liūdna, ir rankos nėra kam paduot...“ / (iš Lermontov’o) ; Buorė: „Nešioja buorę vėjai klaidųs...“ ; Buorė: „Baltuoja buorė vidur marių...“ / M. Lermontovo. - [И.В. Oмулевский]. Dirbti! „Kelk, drauge - santauti!..“ - A.K. Толстой. Don Juano serenada: „Augštyj gesta Alpuharos...“ / grovo A. Tolstojaus
K n. t a i p p a t: J. Baltrušaitis-Mėmelė. Prakalba / Juozas Baltrušaitis, p. 3-4. - P. Matulaitis. Jonas Mačys (Kėkštas) : biografiškas piešinys / dr. F. Matulaitis, p. 5-14
Paaiškinimai: p. 95-96
P. 3 (virš.): „Verta skaityti ir platinti šias „Dilgėlių“ išleistas knygas“ (8 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 8019; ALS, įr. 755
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 04 02
T u r i n y j e: J. Baltrušaitis-Mėmelė. Kėkštui: „Gyvenimo tie dabesįs audringi...“ / J.B. - [B. Czerwieński]. Raudonas velukas: „Nelaun mųs kraują priešai pilti...“ - A. Geib. Lassalio dvasės priminimas: „Broliai, ko raudat jųs?..“ / pagal Aug. Geib’ą. - W. Goethe. Vakarinė keleivio daina: „Kaukaros kalnų...“ - H. Grotius. „Kas visą amžių kaliniu, kaip aš, pravargo...“ / Hugo Grotins’o žodžiai. - W. Hasenclewer. Neapykanta: „Tau, darbininke, skurdgėlos pelė!..“ - H. Heine. Lotaus žiedas: „Bodėdama lotaus kvietkelė siūbuoja...“ ; Verglaivis: „Samdytojas jurlaivio Mynherr van-Koeck...“ ; Bodėjimas: „Ant kaukaro pliko pavienė pušaitė...“ ; Mano turtas: „Po žemę slankiojat su baime...“ - G. Herwegh. „Aš giedu - tarp vergučių valnas...“ - V. Hugo. Patremptoji: „Tad spendžiat žabangus gėdos, patrėmimo...“ / (iš Viktoro Hugo išvertęs pašvenčiu Viktorijai N.). - M. Konopnicka. Lietuvio atsakymas: „Bastėsi čia gaujos...“ - A. Mickiewicz. Vilija: „Vilijos, mųsų sriovių motinėlės...“ ; Kryžiokų gadynė: „Šiapus žinyčios aukurų smilkimas...“ / Ad. Mickevičiaus. - S. Petőfi. „Tėvišką namą apsup debesiai...“ / iš Sandoro Petoefi’o. - F. Rückert. Kariška kiniečių giesmė: „Atsibaldė naujos...“ ; Kur?: „Buvau aš klabinęs turtybės namus...“ / pagal Fr. Rueckert’ą
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Mačio-Kėkšto eilės. - Pittsburg, Pa., 1910. - 98, [6] p., 1 portr. lap. - („Žmonių knygynas“ ; Nr. 4/5)
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Orig. išleistas serijoje: Žmonių knygynas
Ištekliaus apimtis: 111 vaizdų
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
821.172-1, 821-1(082)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis