ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovēje. [Lietuvos istorija iki Kalavijuočių ordino įkūrimo 1201 m.] / paraszyti per Simoną Daukantą, philosophijos magistrą, 1850 metuose. - 1893

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys iszleista per J.K. Kauniszkį [1893]
Apimtis 96 p.; Archyvinė kopija: 60MB Viešos prieigos kopija: 19MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė, p. 3-4
Leid. „Priminimas“ ir „Pasarga“, p. 4 (virš.)
J.K. Kauniszkis yra J. Kriaučiūno slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 472)
Leid. v. nustatyta pagal bibliogr. šaltinius
Antr. p. vinj.
Egz. def.
Kartu įrišta: Šliūpas, Jonas. Lietuvystes praeite, dabartis ir ateitis. Baltimore, 1897 ; Matulaitis, Stasys. Lietuvių tautos istorija. Kaunas, 1923
Egz. def.: trūksta virš.
Bibliogr. išnašose
Angrabaitis 43
Zauniūtė 10
Baltramaitis 1748
Biržiška III, IV/I (3-iosios d. 1-ieji pаpild.) 3270
Baltica 688
LB-A II 693
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 05 15
Tiražas [2000] egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovēje. Pirmas iszleidimas: [Lietuvos istorija iki Kalavijuočių ordino įkūrimo 1201 m.]. - [Tilžė] : iszleista per J.K. Kauniszkį, 1893. - 96 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 96 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
94(474.5)".../1230"
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis