ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos žinios / redaktorius ir leidėjas J. Vileišis. - 1909-1915, 1922-1940, 1990-1994, 1996-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys J. Vileišis [1909-1915]
Apimtis Archyvinė kopija: 3787MB Viešos prieigos kopija: 850MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis su priedu „Aušrine“, 1910, rugs. 15 (28) (Nr. 73)-1911, saus. 6 (19) (Nr. 2); politikos, visuomenės ir literaturos laikraštis su „Aušrinės“ priedu, 1911, saus. 8 (21) (Nr. 3)-birž. 2 (15) (Nr. 62); politikos, visuomenės ir literaturos laikraštis, 1911, birž. 4 (17) (Nr. 63)-1913; politikos, visuomenės ir literatūros dienraštis, 1914, saus. 1 (14) (Nr. 1)-liep. 25 (rugpj. 7) (Nr. 162), spal. 15 (Nr. 166)-1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1914, rugs. 8 (Nr. 163)-spal. 12 (Nr. 165); politikos, mokslo, visuomenės ir literatūros dienraštis, 1922, vas. 16 (Nr. 1)-1926, spal. 23 (Nr. 244); 1927, kovo 11 (Nr. 56)-kovo 24 (Nr. 67); šiandie pirmojo Pasaulio lietuvių kongreso numeris, 1935, rugpj. 10 (Nr. 181); nepaprasta laida, 1938, rugs. 24 (Nr. 217), rugs. 25 (Nr. 218), rugs. 28 (Nr. 222); 1939, bal. 8 (Nr. 79a); speciali laida, 1939, rugpj. 27 (Nr. 193a), rugs. 2, 16 val., rugs. 3, 11 val., rugs. 8, 10 val., rugs. 10, 10 val.; 1940, bal. 9, 16 val.; 6000-nis Nr., 1939, birž. 17 (Nr. 135); politikos, visuomenės, kultūros laikraštis, 1990, sausis (Nr. 1)-liepa (Nr. 10); LSDP tarybos savaitraštis, 1990, rugpjūtis (Nr. 11)-lapkr. 29/gruod. 5 (Nr. 22); politikos, visuomenės, kultūros savaitraštis, 1990, gruod. 6/12 (Nr. 23)-1991, rugpj. 1/7 (Nr. 29), 1991, rugs. 26/spal. 2 (Nr. 37)-gruod. 25 (Nr. 50); socialdemokratinis politikos, visuomenės, kultūros savaitraštis, 1991, rugpj. 8/14 (Nr. 30)-rugs. 19/25 (Nr. 36); politikos, visuomenės, kultūros laikraštis, 1992, saus. 1/6 (Nr. 1)-1993, spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); politikos, ekonomikos, kultūros savaitraštis visuomenei, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-1994, liep. 29 (Nr. 30); nacionalinis laikraštis, 1996, spal. 11/18 (Nr. 1)-2000, saus. 20 (Nr. 15); nacionalinis dienraštis, 2000, saus. 21 (Nr. 16)-gruod. 4 (Nr. 284); visuomenės laikraštis, 2003, spal. 23 (Nr. 248)-2004, birž. 30 (Nr. 149); tai, kas rūpi Lietuvai, 2004, liep. 1 (Nr. 150)-2007, birž. 14 (Nr. 134); nenurodyta, 2001, saus. 3 (Nr. 1)-2003, spal. 22 (Nr. 247), 2007, birž. 15 (Nr. 135)-
Red.: J. Vileišis (ats. red.), 1909, lapkr. 11 (24) (Nr. 46)-1910, saus. 13 (26) (Nr. 4); [Kazys Grinius], 1909, gruodis-1910, lapkritis; 1922-1924, gegužė; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė], 1909, gruodis-1913; Antanas Sugintas [red. narys], 1910; (red.), 1925, spal. 22 (Nr. 237)-gruod. 13 (Nr. 281); S. Mošinskaitė (ats. red.), 1910, saus. 16 (Nr. 5)-1913, birž. 29 (liep. 12) (Nr. 76); [Mykolas Sleževičius], 1910, lapkritis-1912; [Jonas Kirlys (red. narys)], 1911-1914; [Petras Ruseckas (red. narys)], 1912-1913; 1922-1924; J. Žymantienė (J. Žymontienė) (ats. red.), 1913, liep. 2 (15) (Nr. 77)-1915, rugpj. 9 (22) (Nr. 89); [Mečislovas Markauskas], 1914; [Stasys Naginskas], 1914; [Vincas Vilkaitis], 1914; [Vincas Jonuška], 1914-1915; [Vladas Juodišius], 1914-1915; [Jokūbas Šernas], 1914, sausis-liepa; [Jurgis Šaulys], 1914, liepa-1915; [Peliksas Bugailiškis], 1914, spalis-1915; Felicija Bortkevičienė, (ats. red.), 1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); 1933, rugpj. 12 (Nr. 182)-1936, birž. 4 (Nr. 124); (red.), 1922-1925, spal. 21 (Nr. 236), gruod. 15 (Nr. 282)-1927, rugpj. 20 (Nr. 186), rugpj. 23 (Nr. 188)-1928, gruod. 13 (Nr. 276), gruod. 15 (Nr. 278)-1931, lapkr. 18 (Nr. 263), lapkr. 20 (Nr. 265)-1932, gruod. 7 (Nr. 280), gruod. 10 (Nr. 282)-gruod. 20 (Nr. 290), gruod. 22 (Nr. 292)-1933, vas. 24 (Nr. 45), vas. 27 (Nr. 47)-rugpj. 11 (Nr. 181); [Mikalojus Januškevičius], 1922-1936; [Jonas Kauneckis (kronikos red.)], 1922-1940; Jonas Kardelis, [red. narys], 1923-1927; [fakt. red.], 1928-1936; (red.), 1936, liep. 10 (Nr. 125)-1940, liep. 9 (Nr. 153); [Pranas Vytautas Būdvytis (red. narys)], 1923-1924; [Leonas Vitkauskas (red. narys)], 1924-1925; [Jonas Šimkus (red. narys)], 1924-1940; [Juozas Pronskus], 1925-1926; 1932-1935; [Pranas Dailidė], 1926; [Jonas Strimaitis], 1929-1930; [Petras Kežinaitis (red. narys)], 1930, rugsėjis-1931, gegužė; [Andrius Valuckas], 1935-1940; [Balys Dundulis], 1936-1940; Antanas Rūkas, 1940, liep. 10 (Nr. 154)-rugpj. 1 (Nr. 173); Gintautas Iešmantas, 1990, sausis (Nr. 1)-birželis/liepa (Nr. 8); Mečislovas Šaltenis, 1990, liepa (Nr. 10)-1991, geg. 29 (Nr. 20); A. Abromaitis, 1991, liep. 4 (Nr. 25)-1993, vas. 19/25 (Nr. 8); Vytenis Andriukaitis, 1993, kovo19/26 (Nr. 10), 1993, geg. 14/20 (Nr. 17)-spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); Audrius Rudys, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-1994, liep. 29 (Nr. 30); Saulius Stoma, 1996, spal. 11/18 (Nr. 1)-1997, geg. 30/birž. 5 (Nr. 22); Algimantas Žukas (l.e. red. p.), 1997, birž. 6/12 (Nr. 23)-1998, saus. 9 (Nr. 2); Vidas Rachlevičius, 1998, saus. 13 (Nr. 3)-gruod. 18 (Nr. 150); Anatolijus Jakimovas (l.e. red. p.), 1998, gruod. 19 (Nr. 160)-1999, kovo 5 (Nr. 52); Vilma Bartuškaitė, 1999, kovo 6 (Nr. 53)-2000, kovo 7 (Nr. 55); Rytas Staselis, 2000, kovo 8 (Nr. 56)-2002, liep. 1 (Nr. 150); Inga Liutkevičienė, 2002, liep. 2 (Nr. 151)-rugs. 10 (Nr. 209); Valė Čeplevičiūtė, 2002, rugs. 20 (Nr. 218)-2007, bal. 13 (Nr. 83); Valdas Vasiliauskas, 2007, bal. 14 (Nr. 84)-2012, birž. 12 (Nr. 135); Birutė Papartienė, 2012, birž. 13 (Nr. 136)-rugs. 24 (Nr. 218); R. Terleckas, 2012, rugs. 25 (Nr. 219)-
Red. komitetas: [Felicija Bortkevičienė, Andrius Bulota, Mykolas Sleževičius, Jonas Vileišis], 1909-1915
Publikavimo vietos: Kaunas, 1922-1940; Vilnius, 1990-
Leidėjai: F. Bortkevičienė, 1909, lapkr. 11 (24) (Nr. 46)-1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); J. Strimaitis, 1922, vas. 16 (Nr. 1)-kovo 11 (Nr. 11); akc. b-vė „Atžala“, 1922, kovo. 12 (Nr. 12)-1924, bal. 2 (Nr. 77); akc. b-vė „Varpas“, 1924, bal. 3 (Nr. 78)-1927, spal. 4 (Nr. 223), spal. 6 (Nr. 225)-1928, gruod. 13 (Nr. 276), gruod. 15 (Nr. 278)-1931, rugs. 21 (Nr. 213), rugs. 23 (Nr. 215)-lapkr. 18 (Nr. 263), lapkr. 20 (Nr. 265)-1932, gruod. 7 (Nr. 280), gruod. 10 (Nr. 282)-gruod. 20 (Nr. 290), gruod. 22 (Nr. 292)-1933, vas. 24 (Nr. 45), vas. 27 (Nr. 47)-1940, rugpj. 1 (Nr. 173); Lietuvos socialdemokratų partija : Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Laikinoji valdyba, 1990, sausis (Nr. 1)-spalis (Nr. 16); LSDP taryba, 1990, spal. 25/31 (Nr. 17)-1993, spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); Lietuvos žinios, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-
1927, gruod. 24; 1928, bal. 23-geg. 16 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Mūsų Vilniaus žinios“
1928, bal. 17 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Mūsų žodis“
1936, birž. 23-liep. 9 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Žinios“
Yra daug klaidų numeracijoje
Su met. turinio r-klėmis, 1909-1914
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 07 01
Kasdieninis
Įvairaus dažnumo
Nereguliarus
3 kartus per sav.
2 kartus per sav.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos žinios. - Vilnius, 1909-1915, 1922-1940, 1990-1994, 1996-. - ISSN 1822-1637
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2044 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 2551 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
3(474.5)(054)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis