ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos žinios / redaktorius ir leidėjas J. Vileišis. - 1909-1915, 1922-1940, 1990-1994, 1996-2019

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys J. Vileišis [1909-1915]
Apimtis Archyvinė kopija: 47MB Viešos prieigos kopija: 10MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis su priedu „Aušrine“, 1910, rugs. 15 (28) (Nr. 73)-1911, saus. 6 (19) (Nr. 2); politikos, visuomenės ir literaturos laikraštis su „Aušrinės“ priedu, 1911, saus. 8 (21) (Nr. 3)-birž. 2 (15) (Nr. 62); politikos, visuomenės ir literaturos laikraštis, 1911, birž. 4 (17) (Nr. 63)-1913; politikos, visuomenės ir literatūros dienraštis, 1914, saus. 1 (14) (Nr. 1)-liep. 25 (rugpj. 7) (Nr. 162), spal. 15 (Nr. 166)-1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1914, rugs. 8 (Nr. 163)-spal. 12 (Nr. 165); politikos, mokslo, visuomenės ir literatūros dienraštis, 1922, vas. 16 (Nr. 1)-1926, spal. 23 (Nr. 244); 1927, kovo 11 (Nr. 56)-kovo 24 (Nr. 67); šiandie pirmojo Pasaulio lietuvių kongreso numeris, 1935, rugpj. 10 (Nr. 181); nepaprasta laida, 1938, rugs. 24 (Nr. 217), rugs. 25 (Nr. 218), rugs. 28 (Nr. 222); 1939, bal. 8 (Nr. 79a); speciali laida, 1939, rugpj. 27 (Nr. 193a), rugs. 2, 16 val., rugs. 3, 11 val., rugs. 8, 10 val., rugs. 10, 10 val.; 1940, bal. 9, 16 val.; 6000-nis Nr., 1939, birž. 17 (Nr. 135); politikos, visuomenės, kultūros laikraštis, 1990, sausis (Nr. 1)-liepa (Nr. 10); LSDP tarybos savaitraštis, 1990, rugpjūtis (Nr. 11)-lapkr. 29/gruod. 5 (Nr. 22); politikos, visuomenės, kultūros savaitraštis, 1990, gruod. 6/12 (Nr. 23)-1991, rugpj. 1/7 (Nr. 29), 1991, rugs. 26/spal. 2 (Nr. 37)-gruod. 25 (Nr. 50); socialdemokratinis politikos, visuomenės, kultūros savaitraštis, 1991, rugpj. 8/14 (Nr. 30)-rugs. 19/25 (Nr. 36); politikos, visuomenės, kultūros laikraštis, 1992, saus. 1/6 (Nr. 1)-1993, spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); politikos, ekonomikos, kultūros savaitraštis visuomenei, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-1994, liep. 29 (Nr. 30); nacionalinis laikraštis, 1996, spal. 11/18 (Nr. 1)-2000, saus. 20 (Nr. 15); nacionalinis dienraštis, 2000, saus. 21 (Nr. 16)-gruod. 4 (Nr. 284); visuomenės laikraštis, 2003, spal. 23 (Nr. 248)-2004, birž. 30 (Nr. 149); tai, kas rūpi Lietuvai, 2004, liep. 1 (Nr. 150)-2007, birž. 14 (Nr. 134); nenurodyta, 2001, saus. 3 (Nr. 1)-2003, spal. 22 (Nr. 247), 2007, birž. 15 (Nr. 135)-2019, bal. 30 (Nr. 66)
Red.: S. Mošinskaitė (ats. red.), 1910, saus. 16 (Nr. 5)-1913, birž. 29 (liep. 12) (Nr. 76); J. Žymantienė, 1913, liep. 2 (15) (Nr. 77)-1915, rugpj. 9 (22) (Nr. 89); Felicija Bortkevičienė, (ats. red.), 1915, rugs. 5 (Nr. 90)-1936, birž. 4 (Nr. 124); Jonas Kardelis, 1936, liep. 10 (Nr. 125)-1940, liep. 9 (Nr. 153); Antanas Rūkas, 1940, liep. 10 (Nr. 154)-rugpj. 1 (Nr. 173); Gintautas Iešmantas, 1990, sausis (Nr. 1)-birželis/liepa (Nr. 8); Mečislovas Šaltenis, 1990, birž. (Nr. 10)-1991, geg. 29 (Nr. 20); A. Abromaitis, 1991, liep. 4 (Nr. 25)-1993, vas. 19/25 (Nr. 8); Vytenis Andriukaitis, 1993, kovo19/26 (Nr. 10), 1993, geg. 14/20 (Nr. 17)-spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); Audrius Rudys, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-1994, liep. 29 (Nr. 30); Saulius Stoma, 1996, spal. 11/18 (Nr. 1)-1997, geg. 30/birž. 5 (Nr. 22); Algimantas Žukas (l.e. red. p.), 1997, birž. 6/12 (Nr. 23)-1998, saus. 9 (Nr. 2); Vidas Rachlevičius, 1998, saus. 13 (Nr. 3)-gruod. 18 (Nr. 150); Anatolijus Jakimovas (l.e. red. p.), 1998, gruod. 19 (Nr. 160)-1999, kovo 5 (Nr. 52); Vilma Bartuškaitė, 1999, kovo 6 (Nr. 53)-2000, kovo 7 (Nr. 55); Rytas Staselis, 2000, kovo 8 (Nr. 56)-2002, liep. 1 (Nr. 150); Inga Liutkevičienė, 2002, liep. 2 (Nr. 151)-rugs. 10 (Nr. 209); Valė Čeplevičiūtė, 2002, rugs. 20 (Nr. 218)-2007, bal. 13 (Nr. 83); Valdas Vasiliauskas, 2007, bal. 14 (Nr. 84)-2012, birž. 12 (Nr. 135); Birutė Papartienė, 2012, birž. 13 (Nr. 136)-rugs. 24 (Nr. 218); R. Terleckas, 2012, rugs. 25 (Nr. 219)-2019, bal. 30 (Nr. 66)
Publikavimo vietos: Kaunas, 1922-1940; Vilnius, 1990-2019
Leidėjai: F. Bortkevičienė, 1909, lapkr. 11 (24) (Nr. 46)-1915, rugs. 5 (18) (Nr. 90); J. Strimaitis, 1922, vas. 16 (Nr. 1)-kovo 11 (Nr. 11); akc. b-vė „Atžala“, 1922, kovo. 12 (Nr. 12)-1924, bal. 2 (Nr. 77); akc. b-vė „Varpas“, 1924, bal. 3 (Nr. 78)-1927, spal. 4 (Nr. 223), spal. 6 (Nr. 225)-1928, gruod. 13 (Nr. 276), gruod. 15 (Nr. 278)-1931, rugs. 21 (Nr. 213), rugs. 23 (Nr. 215)-lapkr. 18 (Nr. 263), lapkr. 20 (Nr. 265)-1932, gruod. 7 (Nr. 280), gruod. 10 (Nr. 282)-gruod. 20 (Nr. 290), gruod. 22 (Nr. 292)-1933, vas. 24 (Nr. 45), vas. 27 (Nr. 47)-1940, rugpj. 1 (Nr. 173); Lietuvos socialdemokratų partija : Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Laikinoji valdyba, 1990, sausis (Nr. 1)-spalis (Nr. 16); LSDP taryba, 1990, spal. 25/31 (Nr. 17)-1993, spal. 30/lapkr. 5 (Nr. 44/45); Lietuvos žinios, 1993, lapkr. 12 (Nr. 46)-2019, bal. 30 (Nr. 66)
1927, gruod. 24; 1928, bal. 23-geg. 16 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Mūsų Vilniaus žinios“
1928, bal. 17 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Mūsų žodis“
1936, birž. 23-liep. 9 vietoje „Lietuvos žinių“ išėjo „Žinios“
Yra numeravimo klaidų
Su met. turinio r-klėmis, 1909-1914
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 07 01
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 04 16
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 06 05
Kasdieninis
Įvairaus dažnumo
3 kartus per sav.
2 kartus per sav.
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos žinios. - Vilnius, 1909-1915, 1922-1940, 1990-1994, 1996-2019. - ISSN 1822-1637
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 24 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 2551 vaizdas
UDK indeksas
3(474.5)(054)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis