ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vaikų skaitymeliai su Lietuvos žemlapėliu / [sudarė Jadvyga Juškytė]. - 1905

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Vilniaus žinių“ [išleid. ir] sp. [1905]
Apimtis žml., 259 p., 1 žml. lap.; Archyvinė kopija: 120MB Viešos prieigos kopija: 32MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
T u r i n y j e: [K. Aleknavičius]. Motyna, vaikas ir vilkas: „Moma verkiantį vaiką Jonuką...“ ; Vaikai ir paukštyčiai: „Ėmę šliaužiot gale sodno...“ : [pasakėčios]. - [P. Arminas-Trupinėlis]. Godus šuo: „Per lieptą sau ėjo šunytis su mėsa...“ : [pasakėčia] / [sekimas Ezopu ar Fedru] ; Lapė ir vilkas: „Lapė, žąsį pasivogus...“ ; Lapė ir liutas: „Lapė liutą kaip sutiko...“ ; Keleiviai ir šunįs: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo...“ ; Liutas ir vilkas: „Sens liutas pagavęs sau ėdė jėriuką...“ : [pasakėčios] / [sekimas I.A. Krylovu] ; Varna ir kodis: „Vargšė varna gaišo kartą nuo troškimo...“ : [pasakėčia] / [sekimas A.A. Izmailovu]. - J. Grimm. Šiaudžiukas, žarija ir šabalbonas : [pasaka] / [J. Grimm, W. Grimm] . - [A. Jakštas]. Padėk Dieve! „Padėk Dieve, vaikeli...“ ; Ačiū, ačiū!: „Ačiū Dievui už dosnumą...“ ; Pikčiurna: „Kas rūstybės nenuvaro...“ ; Kur yra Dievas?: „Dievas yr čia ant žemės...“ : [eilėraščiai]. - [I. Krasicki]. Kur geriaus?: „Kartą kurtas pabėgo girion nuo medėjo...“ ; Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną...“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėje mažiukė žuvytė...“ : [pasakėčios] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]
Period. leid. „Vilniaus žinios“ 1905, Nr. 297 priedas
Įrišta su: Ruseckas, J. Vaikų džiaugsmai. Kaunas, 1928
P. 4 (virš.): „Vilniaus žinių“ knygyne tarp kitų knygų gaunamos šitokios knygutės“ (19 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 5662
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 08 07
Sudaryt. nenurodyta
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vaikų skaitymeliai su Lietuvos žemlapėliu / [sudarė Jadvyga Juškytė]. - Vilnius, 1905. - 259 p., 1 žml. lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 262 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
UDK indeksas
821.172-93(082), 821-93(082), 398.6:087.5(474.5)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis