ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuva / [redaktorius Jonas Grinius]. - 1892-1920

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Lietuva“ Publishing Co. [1892-1920]
Apimtis Archyvinė kopija: 264MB Viešos prieigos kopija: 379MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lenkų anglų
Pastabos
Dalis teksto lenk., 1893-1897; dalis teksto angl., 1895-1919
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: nedelinis laikrasztis, 1894, birž. 23 (Nr. 25)-liep. 28 (Nr. 30); nedėlinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1899, rugs. 15 (Nr. 37)-1903, liep. 24 (Nr. 30); sanvaitinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1903, liep. 31 (Nr. 31)-1905, lapkr. 10 (Nr. 45); sanvaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1905, lapkr. 17 (Nr. 46)-gruod. 29 (Nr. 52); savaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1906-1907, bal. 12 (Nr. 15); 1908, spal. 16 (Nr. 42)-1909, saus. 22 (Nr. 4), vas. 5 (Nr. 6)-kovo 26 (Nr. 13), bal. 6 (Nr. 15)-liep. 16 (Nr. 29), liep. 30 (Nr. 31), rugpj. 13 (Nr. 33)-1910, bal. 8 (Nr. 14), bal. 29 (Nr. 17)-liep. 29 (Nr. 30), rugpj. 12 (Nr. 32), rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35), rugs. 16 (Nr. 37), spal. 14 (Nr. 41), spal. 21 (Nr. 42), lapkr. 11 (Nr. 45)-gruod. 2 (Nr. 48), gruod. 31 (Nr. 52)-1913, saus. 3 (Nr. 1), saus. 17 (Nr. 3), vas. 14 (Nr. 7)-1914, saus. 2 (Nr. 1), saus. 16 (Nr. 3)-vas. 20 (Nr. 8), bal. 24 (Nr. 17)-geg. 29 (Nr. 22), birž. 12 (Nr. 24)-liep. 3 (Nr. 27), liep. 17 (Nr. 29), lapkr. 20 (Nr. 47), gruod. 14 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52)-1915, bal. 9 (Nr. 15), bal. 23 (Nr. 17)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 31 (Nr. 53), 1916, saus. 14 (Nr. 2)-lapkr. 3 (Nr. 44), lapkr. 24 (47)-gruod. 29 (Nr. 52), 1917, saus. 12 (Nr. 2), vas. 2 (Nr. 5)-vas. 16 (Nr. 7), kovo 2 (Nr. 9)-lapkr. 23 (Nr. 47), gruod. 14 (Nr. 50), 1918, saus. 18 (Nr. 3)-vas. 8 (Nr. 6), birž. 21 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 6 (Nr. 36)-spal. 4 (Nr. 40), spal. 18 (Nr. 42)-spal. 31 (Nr. 44); sąvaitinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1907, bal. 19 (Nr. 16)-1908, spal. 9 (Nr. 41); savaitinis laikraštis, 1915, bal. 16 (Nr. 16); Lithuanian daily, 1918, lapkr. 25 (Nr. 2)-lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15), 1919, saus. 3 (Nr. 2)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242); daily : seniausias lietuvių laikraštis vidurinėse-vakarinėse valstijose. Insteigtas 1893 : the first Lithuanian newspaper in central and western States. Established 1893, 1919, spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-[lapkr. 3] (Nr. 259), lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272), lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31] (Nr. 307), 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), saus. 9 (Nr. 7), saus. 10 (Nr. 8), saus. 13 (Nr. 10)-saus. 19 (Nr. 15), saus. 22 (Nr. 18), saus. 23 (Nr. 19), saus. 26 (Nr. 21), saus. 28 (Nr. 23)-vas. 2 (Nr. 27), vas. 5 (Nr. 30)-vas. 9 (Nr. 33), vas. 16 (Nr. 39)-vas. 27 (Nr. 49), kovo 1 (Nr. 51)-kovo 5 (Nr. 55), kovo 8 (Nr. 57)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110)
Red.: P. Zachareviczius, 1893, bal. 15 (Nr. 14)-birž. 10 (Nr. 22); A. Olszewski, 1893, birž. 17 (Nr. 23)-1894, birž. 23 (Nr. 25); [(fakt. red.)], 1894, rugs. 1 (Nr. 35)-1895, gruod. 7 (Nr. 49); A. Jocis, [(fakt. red.), 1894, birž. 23 (Nr. 25), 1894, rugpj. 25 (Nr. 34)], (red.), 1894, birž. 30 (Nr. 26)-rugpj. 18 (Nr. 33); [Juozas Adomaitis-Šernas], 1895, gruod. 14 (Nr. 50)-1912, kovas; [(fakt. red. padėjėjas)], 1912, kovas-1918, birž. 21 (Nr. 25); [Kleopas Jurgelionis (red. padėjėjas)], 1910-1913; [Antanas Lalis (red. padėjėjas)], 1911-1912, kovas; Bronius K. Balutis (B. K. Balutis), [(fakt. red.), 1912, kovas-1917]; (red.), 1918, vas. 1 (Nr. 5), vas. 8 (Nr. 6), liep. 14 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 6 (Nr. 36)-spal. 4 (Nr. 40), spal. 18 (Nr. 42)-spal. 31 (Nr. 44); lapkr. 25 (Nr. 2), lapkr. 27 (Nr. 4), lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15); 1919, saus. 3 (Nr. 2)-saus. 28 (Nr. 23), saus. 31 (Nr. 26)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242), spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-lapkr. 3 (Nr. 259), lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272); J. Gedminas, 1919, lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), gruod. 31 (Nr. 307), 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), saus. 9 (Nr. 7), saus. 10 (Nr. 8), saus. 13 (Nr. 10)-saus. 19 (Nr. 15), saus. 22 (Nr. 18), saus. 23 (Nr. 19), saus. 26 (Nr. 21), saus. 28 (Nr. 23)-vas. 2 (Nr. 27), vas. 5 (Nr. 30)-vas. 9 (Nr. 33), vas. 16 (Nr. 39)-vas. 27 (Nr. 49), kovo 1 (Nr. 51)-kovo 5 (Nr. 55), kovo 8 (Nr. 57)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110); [Pijus Norkus (red. padėjėjas)], 1917-1919, kovas, (red.), 1919, balandis-rugsėjis; [Kazys Gineitis (red. padėjėjas)], 1919, gegužė-1920; [Domininkas Keliauninkas (red. padėjėjas)], 1919-1920?; [Antanas Rakauskas (red. padėjėjas)], 1919?
Metrikos paantr.: nedelinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1895, saus. 5 (Nr. 1)-1898, liep. 29 (Nr. 30), rugpj. 26 (Nr. 34)-1899, rugs. 8 (Nr. 36); lietuvių savaitinis laikraštis, 1918, vas. 1 (Nr. 5), vas. 8 (Nr. 6), liep. 14 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 6 (Nr. 36)-spal. 4 (Nr. 40), spal. 18 (Nr. 42)-spal. 31 (Nr. 44); the Lithuanian daily, 1918, lapkr. 25 (Nr. 2)-lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15), 1919, saus. 3 (Nr. 2)-saus. 28 (Nr. 23), saus. 31 (Nr. 26)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242); dienraštis, 1919, lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292); Lithuanian daily, 1919, gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31] (Nr. 307), 1919, spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-[lapkr. 3] (Nr. 259), lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272), lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31] (Nr. 307), 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), kovo 18 (Nr. 66)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110)
Leidėjai: „Lietuva“ Publishing Co., 1892, gruod. 10 (Nr. 1)-1894, birž. 23 (Nr. 25) ([Stanislovas Ragaišis], 1892, gruod. 10 (Nr. 1)-1893, saus. 21 (Nr. 7); [Vincas Žaliauskas], 1893, saus. 28 (Nr. 8)-kowo 4 (Nr. 13); [Petras Zacharevičius, Simanas Lelešius], 1893, bal. 15 (Nr. 14)-birž. 10 (Nr. 22); [Antanas Olšauskas, Simanas Lelešius, Švanekas ir Sosnovskis], 1893, birž. 17 (Nr. 23)-1895; [Antanas Olšauskas, S. Lelešius]), 1896-1900; A. Olszewskis, 1894, birž. 30 (Nr. 26)-1896, 1903, liep. 31 (Nr. 31)-1905; [(fakt. leid.)], 1901-1903, liep. 24 (Nr. 30), 1906-1917, birž. 1 (Nr. [22]); „Lietuva“, 1917, birž. 8 (Nr. 23)-lapkr. 23 (Nr. 47), gruod. 14 (Nr. 50), 1918, saus. 18 (Nr. 3), saus. 25 (Nr. 4); Lithuanian Publishing Co, Inc. (Lietuvos dienraščio bendrovė; Lithuanian Publishing Corporation; Lithuanian Publishing Company, Inc.), 1918, vas. 1 (Nr. 5), vas. 8 (Nr. 6), liep. 14 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 27 (Nr. 39); lapkr. 25 (Nr. 2)-lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15), 1919, saus. 3 (Nr. 2)-saus. 28 (Nr. 23), saus. 31 (Nr. 26)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242), spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-[lapkr. 3 (Nr. 259)], lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272), lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31 (Nr. 307)], 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), saus. 9 (Nr. 7), saus. 10 (Nr. 8), saus. 13 (Nr. 10)-saus. 19 (Nr. 15), saus. 22 (Nr. 18), saus. 23 (Nr. 19), saus. 26 (Nr. 21), saus. 28 (Nr. 23)-vas. 2 (Nr. 27), vas. 5 (Nr. 30)-vas. 9 (Nr. 33), vas. 16 (Nr. 39)-vas. 27 (Nr. 49), kovo 1 (Nr. 51)-kovo 5 (Nr. 55), kovo 8 (Nr. 57)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110)
Priedai: Amerikos Lietuva; Extra! Extra! Lietuva : [priedas]. - 1914, rugpj. 3. - [2] p. ; 58 cm. - 3 ct Nr.; Lietuva : Kalėdų priedas : antroji dalis. - 1911, gruod. 22 (Nr. 51). - Spausdinamas laikraščio puslapiuose; Lietuva : Kalėdų priedas : antroji dalis. - 1913, gruod. 26 (Nr. 52). - 8 p. : iliustr. ; 60 cm; Lietuva : Kalėdų priedas : Supplement to „Lietuva“ No. 52. - 1914, gruod. 25 (Nr. 52). - 4 p. : iliustr. ; 59 cm; Lietuva : Kalėdų priedas : Supplement to „Lietuva“ No. 52. - 1915, gruod. 25 [i.e. 24] (Nr. 52). - 4 p. : iliustr. ; 62 cm; Lietuva : „laisva ir neprigulminga - dabar arba niekados“ : 1892-1917 sukaktuvės 25 : Supplement to „Lietuva“ No. 52. - 1917, gruod. 28 (Nr. 52). - 8 p. : iliustr. ; 57 cm; Lietuva : Naujų metų priedas : antroji dalis. - 1913, saus. 3 (Nr. 1). - 8 p. : iliustr. ; 60 cm; [„Lietuvos“ priedas anglų k.]. - 1897, rugpj. 27 (Nr. 35)-rugs. 24 (Nr. 39). - [4] p. ; 59 cm. - Tekstas angl. - Rugs. 3 (Nr. 36) spausdinamas laikraščio puslapiuose; Supplement to Lietuva No ... . - 1900, Oct. 26 (Nr. 43)-Nov. 16 (Nr. 46). - [2] p. ; 53 cm. - Tekstas angl., dalis teksto liet.
Ištisinė numeracija, 1892-1893
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 08 11
Kasdieninis
Savaitinis
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuva. - Chicago, Ill., 1892-1920
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 236 vaizdai

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis