ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Isznaujo perweizdétos ir pagerintos giesmiû knygos, kurrůse brangiáusios senos ir naujos giesmes suraszytos, Diewui ant garbês, ir Prusû karalysteje esantiems lietuwininkams ant duszû iszgánimo. - 1732

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys isspaustos Jono Prideriko Reusnero [1732]
Apimtis [?], 408, [20]; 220 p.; Archyvinė kopija: 2961MB Viešos prieigos kopija: 131MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal mikrofilmą
D. Kleino „Naujos lábbay priwalingos ir duszoms naudingos maldû knygélés ...“ turi atskirą antr. lapą ir pag.
Parengė J. Berentas
Pratarmės: J.J. Quandto (vok.) ir J. Berento (liet.)
1-oji pag. klaidinga: p. 191, 222, 229 pažymėti 192, 522, 259
Got. šriftas
Estreicher XIX 97
Baltramaitis 79, 80
Bruožis 12
Biržiška I, II-III (1-osios d. 1-ieji, 2-ieji papild.) ir Rankr. 144, 145
Aleksandrynas II 10/3
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 09 09
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Isznaujo perweizdétos ir pagerintos giesmiû knygos, kurrůse brangiáusios senos ir naujos giesmes suraszytos, Diewui ant garbês, ir Prusû karalysteje esantiems lietuwininkams ant duszû iszgánimo : podraug su Maldû-knygomis, kurrůse ne tiktay senos, bet ir naujos maldos randamos yra. - Karalauczuje, 1732. - [?], 408, [20]; 220 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 650 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
245, 243
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis