ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apey darima walge ysz kiarpiu islandu / pagal datiryma Teodora Brandenburga aptiekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszcziu môkitu. - 1823

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys drukarnioy A. Marcinauskio [1823]
Apimtis 24 p.; Archyvinė kopija: 13MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal kserokopiją
Versta iš: O pożytku używania na pokarm porostu islandzkiego
Vertėjo pratarmė
S.S. Žemaytys yra S. Stanevičiaus slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai IV 155)
Aprobacija (lenk.) pasirašyta prof. M. Mianovskio (Mikołay Mianowski) Vilniuje 1823 m. birž. 15 d.
Bibliogr. išnašose
Nezabitauskis P. [45]
Estreicher I 144
Baltramaitis 243
Biržiška II, IV/I-II (2-osios d. 2-ieji ir 3-ieji papild.) 548
Aleksandrynas III 58/1
Estreicher (1959-) II 491
LB-A I ir papild. 1058
Faks. persp.: Raštai / Simonas Stanevičius. Vilnius : Vaga, 1967. P. 305-328
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 11 17
Kn. taip pat: Naujy datirymay, p. 22-24
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Apey darima walge ysz kiarpiu islandu / pagal datiryma Teodora Brandenburga aptiekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszcziu môkitu. - Wyjlniuy, 1823. - 24 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 26 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
613.263
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis