ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gabija / LSS Skaučių seserijos vadija. - 1961-1969, 1973-1984

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys LSS Skaučių seserijos vadija [1961-1969]
Apimtis Archyvinė kopija: 5299MB Viešos prieigos kopija: 93MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Metrikos paantr.: LSS Seserijos vyriausios skautininkės biuletenis, Nr. 5 (1978, kovas)-Nr. 4 (1984)
Rengėjai: Lietuvių skaučių seserija, 1975-1976
Red.: O. Rozniekienė, 1964-1969, Birutė Kidolienė, [1973]-1975, Nr. 1 (1982)-[Nr. 4 (1984)]; L. Milukienė (paruošė šiuos numerius), Nr. 16- Nr. 17 (1975); Irena Šerelienė, 1976-1978; N. Užubalienė, 1979-1981; D. Eidukienė (paruošė šiuos numerius), Nr. 2 (1983)-Nr. 4 (1984); S. Jelionienė (paruošė šį numerį), Nr. 3 (1983)
Publikavimo vieta: Chicago, 1967, Nr. 1- Nr. 4 (1984)
1970-1972 m. Nr. 1-Nr. 9/10 ir 1985-1993 m. nebuvo leidžiama savarankišku leidiniu, bet kaip sudėtinė biuletenio „Skautija“ dalis
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 11 24
Įvairaus dažnumo
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gabija. - Cicero, 1961-1969, 1973-1984
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 619 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
UDK indeksas
061.213(=172)(051), 325.2(=172)(051), 329.78(=172)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis