ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Atspindžiai / redaguoja V. Meškauskas, J.P. Palukaitis. - 1952-1955

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys V. Meškauskas [1952-1955]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 599MB Viešos prieigos kopija: 139MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: nepriklausomas savaitraštis, Nr. 1, 1952-vol. 4, [Nr. 24] (1955)
Red.: Vytautas Meškauskas, Jonas Pranas Palukaitis, Nr. 1, 1952-Nr. 10, 1952; Vytautas Meškauskas, Nr. 13, 1952, Nr. 11, 1953-Nr. 14, 1953
Išleid. vieta: Chicago, Ill., Nr. 1, 1952-vol. 4, [Nr. 24] (1955)
Leidėjai: Vytautas Meškauskas, Nr. 1, 1952-Nr. 8/9, 1953; leidykla Terra, Nr. 10, 1953-Nr. 14, 1953
Matmenys: 27 cm, 1952-1953; 24 cm, 1953-1955
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 12 10
Mėnesinis
Dvisavaitinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Atspindžiai. - Chicago, Ill., 1952-1955
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 621 vaizdas
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(051), 008(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis