ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Metay szwenti, aba Jubileuszas didis. - 1826

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys drukarnioy Kunigu missionoriu [1826]
Apimtis [4], 60 p.; Archyvinė kopija: 240MB Viešos prieigos kopija: 11MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Knyga sudaryta pagal: Indictio universalis jubilaei anni sancti millesimi octingentesimi vigesimi quinti ... W Wilnie, 1825 (Bibliografia polska XIX stulecia / pod red. K. Estreichera. Wyd. 2. Kraków, 1976. T. 11, s. 46)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacija (lenk.) pasirašyta Vilniaus vyskupijos cenz. J. Nedzveckio (Jan Niedzwiecki) Vilniuje 1826 m. bal. 5 d.
2-oji 1826 m. laida
Pag. klaidinga: p. 34 pažymėtas 33
Polinskis. Rankr. VUB DC201, DC212a. Lap. 142, 163
Biržiška II, III (2-osios d. 1-ieji papild.) 581
Aleksandrynas II 183/3
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 03 03
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Metay szwenti, aba Jubileuszas didis : nuog tiewo szwento Leono Dwilikto apsakitas ir duotas ant śieśiu mienesiu kuris bus atprowinietas isz walos jomilistos kunigaykścio Jozapo Giedrayćio wiskupo Źiemayćiu wisoje wiskupiste Warniu mieste katedroy prasidies baźnićioy szwentuju apaształu Petro ir Powiło dienoy 29. siejos mienesie, metuose 1826. - Wilniuy, 1826. - [4], 60 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 76 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
269.5
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis