ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kathechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs / paraszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv. - 1595

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Akademijos spaustuvė] [1595]
Apimtis iliustr., vinj., [109] p.; Archyvinė kopija: 278MB Viešos prieigos kopija: 12MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė
Versta iš: Nauka chrzescianska, abo katechizmik dla dziatek. W Krakowie, [apie 1590]
Orig. antr.: Doctrina cristiana á manera de diálogo entre el mestre y el dexeble
Sign.: ):(4, A-G12, H8
Got. šriftas
Antr. p. orn. rėmelyje
Kartu išleista: Trumpas budas pasisákimo, arba iżpażinimo nůdemiu ... Wilnivi, 1595. P. [110-190]. Su atsk. antr. lapu
Estreicher XXI 140
Stankevičius 20
Baltramaitis 23
Biržiška I, II-IV/I (1-osios d. 1-ieji, 2-ieji ir 3-ieji papild.) 26
Aleksandrynas I 128-129/1-2
Lebedys J. Mikalojaus Daukšos bibliografija. Vilnius, 1971. 1
VASL 22
LR I 411
Tumelis J. [XVI a. Lietuvoje išleistų knygų bibliografija]. 265 (p. 107). Rankr. (darbas nebaigtas; saugomas LNB)
LB-A I 214
Faks. persp.: Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 03
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kathechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs / paraszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv. - Iżspáustas Wilniuie, 1595. - [190] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 65 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
238
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis