ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Švietimo gairės / redaguoja J. Tamulis, J. Plačas. - 1968-1991

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys JAV LB Švietimo taryba [1968-1991]
Apimtis Archyvinė kopija: 26MB Viešos prieigos kopija: 15MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: lietuviškojo ugdymo žurnalas, Nr. 1(5) (1970)-Nr. 4(8) (1971); lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai, Nr. 5(9) (1971)-Nr. 14(18) (1976); lietuviškojo ugdymo leidinys, Nr. 1(15) (1977)-Nr. 3(22) (1979); lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai, Nr. 23 (1980)-Nr. 48 (1991)
Red.: J. Plačas, J. Tamulis, E. Vaišnienė, Nr. 2 (1969)-Nr. 4 (1969); Petras Maldeikis, Antanas Rinkūnas, Vaclovas Čižiūnas, Gintarė Ivaškienė, Stasė Petersonienė, Juozas Tamulis, Nr. 1(5) (1970)-Nr. 4(8) (1971); Petras Maldeikis, Juozas Masilionis, Antanas Rinkūnas, Nr. 5(9) (1971)-Nr. 11(15) (1974); Petras Maldeikis, Juozas Masilionis, Nr. 12(16) (1975); Pranas Karalius, Juozas Masilionis, Vc. Kavaliūnas, Nr. 13(17) (1975)-Nr. 14(18) (1976); Danutė Bindokienė, Nr. 1(15) (1977)-Nr. 5(18) (1978); Jonas Jasaitis, Nr. 6(19) (1978)-1979, Nr. 3(22); Vida Augulytė-Bučmienė, Stefanija Stasienė, Nr. 23 (1980); Stefanija Stasienė, Nr. 24 (1980)-Nr. 34 (1985); Juozas Plačas, Nr. 35 (1986)-Nr. 48 (1991)
1975 išleista su įdėtiniu priedu: Skaidrės: „Švietimo gairių“ priedas (20 p.)
Leidėjas: ALB Švietimo taryba, Nr. 1(5) (1970)
Išleista ne spaustuviniu būdu, Nr. 1 (1968)-Nr. 4 (1969)
Tekstas vienoje lapo pusėje, Nr. 1 (1968)-Nr. 4 (1969)
Klaida ištisinėje numeracijoje: Nr. 4(17 [i.e.18]) (1978, vasaris)
Nuo Nr. 1(15) (1977) į ištisinę numeracą nebeįtraukiami pirmieji keturi numeriai
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 16
Įvairaus dažnumo
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Švietimo gairės. - Čikaga, 1968-1991
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 100 vaizdų
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
37(73)(=882)(051), 325.2(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis