ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trumpas budas pasisakimo, arba Ižpažinimo nůdemiu / isz lakiszko ant lietúwiszko pergulditas. - M.D.XCV 1595

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Akademijos sp.?] [1595]
Apimtis sign. ir kustodai, vinj., [82] p.; Archyvinė kopija: 215MB Viešos prieigos kopija: 10MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. nurodytas: LB-A I, įr. 215
Iš lenkų k. vertė M. Daukša
Got. šriftas
Išleista su: Kathechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs. Wilniuie, 1595
Estreicher VIII 98
Stankevičius 17
Baltramaitis 24
Biržiška I, II-IV/I (1-osios d. 1-ieji, 2-ieji ir 3-ieji papild.) 27
LB-A I 215
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 06 17
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Trumpas budas pasisakimo, arba Ižpažinimo nůdemiu : drin tu kurie dažnai wartôia tů sakramentu / isz lakiszko ant lietúwiszko pergulditas. - Wilniui, M.D.XCV [1595]. - [82] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 52 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
265.6
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis