ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vyriausybės žinios. - 1920-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Ministrų kabineto kanceliarija] [1920-1940]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 69548MB Viešos prieigos kopija: 1446MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų prancūzų latvių vokiečių rusų
Pastabos
Vyriausybės žinių 1930 - Vytauto Didžiojo - metų rodyklė. - [Kaunas] : Vyriausybės žinių redakcija, [1930?]
Vyriausybės žinių 1931 metų rodyklė. - Kaunas : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, 1932
Vyriausybės žinių 1933 metų rodyklė. - Kaunas : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, [1934?]
Vyriausybės žinių 1934 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1935?]
Vyriausybės žinių 1933-1935 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1936]
Vyriausybės žinių 1936 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1937?]
Vyriausybės žinių 1937 metų rodyklė. - Kaunas : Ministrų kabineto kanceliarija, 1937
Vyriausybės žinių 1936-1938 metų rodyklė. - Kaunas : Ministrų tarybos kanceliarija, 1938
Vyriausybės žinių 1939 metų rodyklė. - [Kaunas] : [Ministrų tarybos kanceliarija], [1939]
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 07 24
Įvairaus dažnumo
Dalis teksto gretut. angl., liet., Nr. 256, 256, neoficialis (1927), Nr. 536, d. 1 (1936); Nr. 623, d. 1 (1938), Nr. 659, d. 1 (1939); dalis teksto gretut. liet., pranc., Nr. 315, d. 1 (1929), Nr. 333, 335, 342, d. 1 (1930), Nr. 352, 354, 360, 362, 364, d. 1 (1931), Nr. 375, 384, 387, 394, 398, 402, d. 1 (1932), Nr. 406, 409, 411, 425, d. 1 (1933), Nr. 433, 443, 445, 459, 460, d. 1 (1934), Nr. 481, 491, 511, 516, d. 1 (1935), Nr. 524, 554, 555, 558, d. 1 (1936), Nr. 598, 599, 611, 618, 619, 621, 629, d. 1 (1938), Nr. 632, 635, 636, 650, 658, 682, 684, d. 1 (1939); dalis teksto gretut. liet., latv., pranc., Nr. 358 (1931); dalis teksto gretut. liet., vok., Nr. 300, d. 1 (1929); Nr. 363, d. 1 (1931); Nr. 552, d. 1 (1936); Nr. 584, d. 1 (1937); Nr. 617, d. 1 (1938); Nr. 648, 676, 677, d. 1 (1939); Nr. 698 (1940); dalis teksto gretut. liet., rus., Nr. 53 (1920); Nr. 241 (1926); Nr. 366, d. 1 (1931); Nr. 669, d. 1 (1939); dalis teksto gretut. liet., pranc., vok., Nr. 325, d. 1 (1930); dalis teksto gretut. liet., latv., angl., pranc., Nr. 231 (1926); dalis teksto gretut. liet., angl., pranc., Nr. 346, d. 1 (1933 [i.e. 1931]), Nr. 359, d. 1 (1931), Nr. 454, 462, d. 1 (1934), Nr. 482, d. 1 (1935), Nr. 587, d. 1 (1937), Nr. 597, d. 1 (1938), Nr. 622, d. 1 (1939); dalis teksto gretut. liet., latv., pranc., Nr. 358, d. 1 (1931); dalis teksto gretut. liet., lenk., pranc., Nr. 613, d. 1 (1938); dalis teksto gretut. liet., latv., angl., pranc., vok., Nr. 374, d. 1 (1932); dalis teksto gretut. liet., angl., pranc., rus., Nr. 371, d. 1 (1931); dalis teksto gretut. pranc., vok., Nr. 562, d. 1 (1936)
Red.: [Mykolas Žilinskas], 1936-1940
1928-1939 leista dviem dalimis, turinčiomis atskirą numeraciją. 1940 panaikinamas VŽ pasiskirstymas dalimis, d. 2 pakeičiama „Vyriausybės žinių“ priedu, kuris žymimas eiliniu VŽ numeriu
1940, saus. 5-rugs. 14 vietoje d. 2 leista: "Vyriausybės žinių " Nr. ... priedas
Nr. 1 (1918, gruod. 29) išleistas dviem laidomis: 1-ji laida išleista lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų k.; 2-oji laida išleista tik lietuvių k.
Leidėjai: Ministerių Kabineto kanceliarija, Nr. 56 (1921)-Nr. 265 (1927, gruod. 31), Nr. 266, d. 1 (1928, saus. 28)-Nr. 460, d. 1 (1934), Nr. 1, d. 2 (1928, saus. 12)-Nr. 348, d. 2 (1934); nenurodyta, Nr. 1 (1918)-Nr. 55 (1921), Nr. 461, d. 1 (1934), Nr. 349, d. 2 (1934)-Nr. 730, [d. 1], priedas (1940, rugs. 10)
Priedai: Ipotekos knyga : 136 str. priedėlis : Nr. 57 : Pusvalakių vienkiemis Šiaulių valsčiams. - [1936]. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žnių“ redakcija], [1936] ([Kaunas]. - Išspausdinta „Vyriausybės žinių“ d. 1, Nr. 560 (1936) puslapiuose
Kaimo statybos įstatymui vykdyti taisyklių priedai : [„Vyriausybės žinių“ priedas]. - [1940]. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija[, [1940]. - Išspausdinta „Vyriausybės žinių“ Nr. 687 (1940) puslapiuose
Laivininkystės plaukiamosios vagos ir kiti ženklai Nemuno-Rusnės-Skirvytės pasienio vandenyse ir Kuršių mariose taisyklėms : [„Vyriausybės žinių“] priedas. - [1937]. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1937] . - Išspausdinta „Vyriausybės žinių“ Nr. 571 (d. 1, 1937) puslapiuose
Laivininkystės ženklai : [„Vyriausybės žinių“] priedas Nr. 2-17. - [1938]. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1938]. - Išspausdinta „Vyriausybės žinios“, Nr. 628 (1938)
Vyriausybės žinių Nr. 242 priedas. - [1925, gruodis]. - [Kaunas] : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, [1925]
Vyriausybės žinių Nr. 69 priedėlis. - [1921, rugpjūtis]. - [Kaunas] : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, 1921
Klaidos numeracijoje: 1928, d. 1, rugpj. 25 ir rugpj. 30 du numeriai pažymėti Nr. 282; Nr. 346, 347, d. 1 (1930 [i.e. 1931]); M. 2, Nr. 1(19) (1920); Nr. 217, 220, 231, 239, 242, neoficialis (1926); Nr. 246, 257, 258, 265, neoficialis (1927) neišėjo
Turinio rodyklės: Vyriausybės žinių 1918-1923 metų rodyklė. - [Kaunas] : [leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos], [1923?]
Vyriausybės žinių 1918-1932 metų rodyklė. - Kaunas : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, [1933]
Vyriausybės žinių 1924 metų rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1924]
Vyriausybės žinių 1924, 1925 ir 1926 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], 1927
Vyriausybės žinių 1925 metų rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1925?]
Vyriausybės žinių 1927 m. rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1927]
Vyriausybės žinių 1927-1929 m. rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], 1930
Vyriausybės žinių 1928 m. rodyklė. - Kaunas : Vyriausybės žinių redakcija, 1928
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vyriausybės žinios. - Kaunas, 1920-1940
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 7501 vaizdas

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis