ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vyriausybės žinios. - 1920-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Ministrų kabineto kanceliarija] [1920-1940]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 69548MB Viešos prieigos kopija: 1446MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų prancūzų latvių vokiečių rusų
Pastabos
Laivininkystės plaukiamosios vagos ir kiti ženklai Nemuno-Rusnės-Skirvytės pasienio vandenyse ir Kuršių mariose taisyklėms : [„Vyriausybės žinių“] priedas. - [1937]. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1937] . - Išspausdinta „Vyriausybės žinių“ Nr. 571 (d. 1, 1937) puslapiuose
Laivininkystės ženklai : [„Vyriausybės žinių“] priedas Nr. 2-17. - [1938]. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1938]. - Išspausdinta „Vyriausybės žinios“, Nr. 628 (1938)
Vyriausybės žinių Nr. 242 priedas. - [1925, gruodis]. - [Kaunas] : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, [1925]
Vyriausybės žinių Nr. 69 priedėlis. - [1921, rugpjūtis]. - [Kaunas] : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, 1921
Klaidos numeracijoje: 1928, d. 1, rugpj. 25 ir rugpj. 30 du numeriai pažymėti Nr. 282; Nr. 346, 347, d. 1 (1930 [i.e. 1931]); M. 2, Nr. 1(19) (1920); Nr. 217, 220, 231, 239, 242, neoficialis (1926); Nr. 246, 257, 258, 265, neoficialis (1927) neišėjo
Leidinio kalba: dalis teksto lygiagr. angl., liet., Nr. 256, 256, neoficialis (1927); Nr. 536, d. 1 (1936); Nr. 623, d. 1 (1938); Nr. 659, d. 1 (1939); dalis teksto lygiagr. liet., pranc., Nr. 315, d. 1 (1929); Nr. 333, 335, 342, d. 1 (1930); Nr. 352, 354, 360, 362, 364, d. 1 (1931); Nr. 375, 384, 387, 394, 398, 402, d. 1 (1932); Nr. 406, 409, 411, 425, d. 1 (1933); Nr. 433, 443, 445, 459, 460, d. 1 (1934); Nr. 481, 491, 511, 516, d. 1 (1935); Nr. 524, 554, 555, 558, d. 1 (1936); Nr. 598, 599, 611, 618, 619, 621, 629, d. 1 (1938); Nr. 632, 635, 636, 650, 658, 682, 684, d. 1 (1939); dalis teksto lygiagr. liet., latv., pranc., Nr. 358 (1931); dalis teksto lygiagr. liet., vok., Nr. 300, d. 1 (1929); Nr. 363, d. 1 (1931); Nr. 552, d. 1 (1936); Nr. 584, d. 1 (1937); Nr. 617, d. 1 (1938); Nr. 648, 676, 677, d. 1 (1939); Nr. 698 (1940); dalis teksto lygiagr. liet., rus., Nr. 53 (1920); Nr. 241 (1926); Nr. 366, d. 1 (1931); Nr. 669, d. 1 (1939); dalis teksto lygiagr. liet., pranc., vok., Nr. 325, d. 1 (1930); dalis teksto lygiagr. liet., latv., angl., pranc., Nr. 231 (1926); dalis teksto lygiagr. liet., angl., pranc., Nr. 346, d. 1 (1933 [i.e. 1931]); Nr. 359, d. 1 (1931); Nr. 454, 462, d. 1 (1934); Nr. 482, d. 1 (1935); Nr. 587, d. 1 (1937); Nr. 597, d. 1 (1938); Nr. 622, d. 1 (1939); dalis teksto lygiagr. liet., latv., pranc., Nr. 358, d. 1 (1931); dalis teksto lygiagr. liet., lenk., pranc., Nr. 613, d. 1 (1938); dalis teksto lygiagr. liet., latv., angl., pranc., vok., Nr. 374, d. 1 (1932); dalis teksto lygiagr. liet., angl., pranc., rus., Nr. 371, d. 1 (1931); dalis teksto lygiagr. pranc., vok., Nr. 562, d. 1 (1936)
Antr.: Vyriausybės žinių Nr. … priedas, [d. 2] (1940)
Redaktoriai: [Mykolas Žilinskas], 1936-1940
1928-1939 leista dviem dalimis, turinčiomis atskirą numeraciją. 1940 panaikinamas VŽ pasiskirstymas dalimis, d. 2 pakeičiama „Vyriausybės žinių“ priedu, kuris žymimas eiliniu VŽ numeriu
1940, saus. 5-rugs. 14 vietoje d. 2 leista: "Vyriausybės žinių " Nr. ... priedas
Nr. 1 (1918, gruod. 29) išleistas dviem laidomis: 1-ji laida išleista lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų k.; 2-oji laida išleista tik lietuvių k.
Leidėjai: Ministerių Kabineto kanceliarija, Nr. 56 (1921)-Nr. 265 (1927, gruod. 31); Nr. 266, d. 1 (1928, saus. 28)-Nr. 460, d. 1 (1934); Nr. 1, d. 2 (1928, saus. 12)-Nr. 348, d. 2 (1934); nenurodyta, Nr. 1 (1918)-Nr. 55 (1921); Nr. 461, d. 1 (1934); Nr. 349, d. 2 (1934)-Nr. 730, [d. 1], priedas (1940, rugs. 10)
Priedai: Ipotekos knyga : 136 str. priedėlis : Nr. 57 : Pusvalakių vienkiemis Šiaulių valsčiams. - [1936]. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žnių“ redakcija], [1936] ([Kaunas]. - Išspausdinta „Vyriausybės žinių“ d. 1, Nr. 560 (1936) puslapiuose
Kaimo statybos įstatymui vykdyti taisyklių priedai : [„Vyriausybės žinių“ priedas]. - [1940]. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija[, [1940]. - Išspausdinta „Vyriausybės žinių“ Nr. 687 (1940) puslapiuose
Vyriausybės žinių 1937 metų rodyklė. - Kaunas : Ministrų kabineto kanceliarija, 1937
Vyriausybės žinių 1936-1938 metų rodyklė. - Kaunas : Ministrų tarybos kanceliarija, 1938
Vyriausybės žinių 1939 metų rodyklė. - [Kaunas] : [Ministrų tarybos kanceliarija], [1939]
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 07 24
Įvairaus dažnumo
Turinio rodyklės: Vyriausybės žinių 1918-1923 metų rodyklė. - [Kaunas] : [leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos], [1923?]
Vyriausybės žinių 1918-1932 metų rodyklė. - Kaunas : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, [1933]
Vyriausybės žinių 1924 metų rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1924]
Vyriausybės žinių 1924, 1925 ir 1926 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], 1927
Vyriausybės žinių 1925 metų rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1925?]
Vyriausybės žinių 1927 m. rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1927]
Vyriausybės žinių 1927-1929 m. rodyklė. - [Kaunas] : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], 1930
Vyriausybės žinių 1928 m. rodyklė. - Kaunas : Vyriausybės žinių redakcija, 1928
Vyriausybės žinių 1930 - Vytauto Didžiojo - metų rodyklė. - [Kaunas] : Vyriausybės žinių redakcija, [1930?]
Vyriausybės žinių 1931 metų rodyklė. - Kaunas : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, 1932
Vyriausybės žinių 1933 metų rodyklė. - Kaunas : leidžiama prie Ministerių kabineto kanceliarijos, [1934?]
Vyriausybės žinių 1934 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1935?]
Vyriausybės žinių 1933-1935 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1936]
Vyriausybės žinių 1936 metų rodyklė. - Kaunas : [„Vyriausybės žinių“ redakcija], [1937?]
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vyriausybės žinios. - Kaunas, 1920-1940
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 7501 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis