ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Polski z litewskim katechism, albo Krotkie w iedno mieysce zebranie wiary y powinności krześciańskiey / nakładem jego mśći pana Malchera Pietkiewicza, pisarza ziemskiego wileńskiego. - 1598

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys drukował Stanisław Wierzeyski [1598]
Apimtis [4], 187, [65] lap.; Archyvinė kopija: 2308MB Viešos prieigos kopija: 52MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų lietuvių
Pastabos
Gretut. tekstas lenk., liet.
Aprašyta pagal kserokopiją
Iš lenkų k. vertė, parašė pratarmę bei savo lėšomis išleido M. Petkevičius
Sign.: [*]4, A-Z8, Aa-Ii8, Kk4
Got. šriftas
Jocher 3100
Estreicher XIX 181, XXIII Papild. p.XIX
Stankevičius 20
Baltramaitis 25
Bruožis 22
Biržiška I, II-IV/I (1-osios d. 1-ieji, 2-ieji ir 3-ieji papild.) 28
Aleksandrynas I 188
Tumelis J. [XVI a. Lietuvoje išleistų knygų bibliografija]. 235 (p. 96). Rankr. (darbas nebaigtas; saugomas LNB)
Faks. persp.: 1598 metų Merkelio Petkevičiaus Katekizmas. Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1939
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 09 18
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Polski z litewskim katechism, albo Krotkie w iedno mieysce zebranie wiary y powinności krześciańskiey : z pasterstwem zborowym y domowym, z modlitwami, psalmami y piosnkami na cześć a chwałę Panu Bogu, a zborowi iego ku zbudowaniu teraz nowo z pilnością wydany / nakładem jego mśći pana Malchera Pietkiewicza, pisarza ziemskiego wileńskiego. - W Wilnie, 1598. - [4], 187, [65] lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 538 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
238:284.2
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis