ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Giesmes tikieimvy katholickam pridiarancias, o per metu szwietes giedamas / auctore Salomone Mozerka Slawoczynski, summi pontificis alumno. - 1646

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Typis Academicis Societatis Iesv [1646]
Apimtis vinj., [9], 156 [i.e. 159], 112, [16] p.; Archyvinė kopija: 3246MB Viešos prieigos kopija: 55MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal fotokopiją
Sudaryt. dedikacija Jurgiui Tiškevičiui, Žemaičių vyskupui (lot.) ir pratarmė (lenk.)
Dalies giesmių antr. lot., lenk.
Pag. klaidinga: [1-oji pag.:] p. 28 pažymėtas 82, p. 39, 74, 76 numeracija pakartota; [2-oji pag.:] p. 27, 29 pažymėti 17, 19
Lot. ir got. šriftas
Jocher 7093
Stankevičius 42
Baltramaitis 44
Estreicher XXVIII 228
Biržiška I, IV/I-II (1-osios d. 3-ieji ir 4-ieji papild.) 55
VASL 873
Faks. persp.: Giesmės tikėjimui katalickam priderančios. 1646 / S.M. Slavočinskis. Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 09 18
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Giesmes tikieimvy katholickam pridiarancias, o per metu szwietes giedamas : kuriup prisiduoda psalmay Dowida ś. trecioy daley dedase ape szwentus Diewa, o ant gało ape giwenima ir tułus reykałus krikśćionies : iż tu kitos isz lankiszka ir isz łotiniszka iszgulditos kitos isz nauia sudetos ira / auctore Salomone Mozerka Slawoczynski, summi pontificis alumno. - Vilnae, 1646. - [9], 156 [i.e. 159], 112, [16] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 570 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
245:282
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis