ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Auszra / dėl redakcijos atsiliepia J. Mikszas [fakt. Jonas Basanavičius]. - 1883-1886

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [J. Mikšas] [1883-1886]
Apimtis Archyvinė kopija: 3694MB Viešos prieigos kopija: 220MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: laikrasztis, iszleidźiamas keliû Lietuwôs myletojû : [žurnalas], 1883, Nr. 2-4; laikrasztis, iszleidźiamas per Lietuvos mylêtojus : [žurnalas], 1883, Nr. 5; laikrasztis iszleidžiams Lietuvos mylėtoju : [žurnalas], 1883, Nr. 6-1886, Nr. 5/6
Red.: [Jonas Basanavičius], 1883, Nr. 1-4; 1885, Nr. 9-1886, Nr. 4; Jon. Szliupas, 1883, Nr. 5-1884, Nr. 5/6 Martinas Jankus (ats. red.) [fakt. Jonas Šliūpas], 1884, Nr. 4-5/6; [Jurgis Mikšas], 1884, Nr. 4-1885, Nr. 7/8; J. Mikszas (ats. red.) [fakt. Juozas Andziulaitis-Kalnėnas], 1886, Nr. 5/6
Leidėjai: Jon. Szliupas [fakt. Martynas Jankus], 1883, Nr.5; [Martynas Jankus], 1883, Nr. 6-1885, Nr. 7/8
Publikav. vieta: Tilžė [fakt. Bitėnai], 1883, Nr. 6-1885, Nr. 7/8; Tilžė, 1885, Nr. 9-1886
Su met. turinio r-klėmis, 1883-1885
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 10 27
Mėnesinis
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Auszra. - Ragainė, 1883-1886
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1348 vaizdai

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis