ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Auszra / dėl redakcijos atsiliepia J. Mikszas [fakt. Jonas Basanavičius]. - 1883-1886

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [J. Mikšas] [1883-1886]
Apimtis Archyvinė kopija: 82MB Viešos prieigos kopija: 6MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: laikrasztis, iszleidźiamas keliû Lietuwôs myletojû : [žurnalas], 1883, Nr. 2-4; laikrasztis, iszleidźiamas per Lietuvos mylêtojus : [žurnalas], 1883, Nr. 5; laikrasztis iszleidžiams Lietuvos mylėtoju : [žurnalas], 1883, Nr. 6-1886, Nr. 5/6
Red.: J. Mikszas (ats. red.), 1883, Nr. 1-4; 1885, Nr. 9-1886, Nr. 4; [Jonas Basanavičius (fakt. red.)], 1883, Nr. 1-4; Jon. Szliupas, 1883, Nr. 5-1884, Nr. 5/6; (fakt. red.), 1884, Nr. 4-5/6; Martinas Jankus (ats. red.), 1884, Nr. 4-1885, Nr. 7/8;[Jurgis Mikšas (fakt. red.)], 1884, Nr. 7/8-1885, Nr. 7/8]; [Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (fakt. red.)], 1886, Nr. 5/6
Leidėjai: Jon. Szliupas [fakt. Martynas Jankus], 1883, Nr.5; [Martynas Jankus], 1883, Nr. 6-1885, Nr. 7/8
Išleid. vieta: Tilžė [fakt. Bitėnai], 1883, Nr. 6-1885, Nr. 7/8; Tilžė, 1885, Nr. 9-1886
Su met. turinio r-klėmis, 1883-1885
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 10 27
Mėnesinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Auszra. - Ragainė, 1883-1886
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 32 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1348 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis