ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Policija / redaktorius Jonas Danauskas. - 1924-1940, 1943-1944, 2004-2008

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys V[idaus] R[eikalų] M[inisterijos] Piliečių apsaugos departamentas [1924-1940]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 12815MB Viešos prieigos kopija: 349MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos policijos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1925, Nr. 5-1928, Nr. 12; Lietuvos policijos dvisavaitinis laikraštis : [žurnalas], 1929, Nr. 1-1940, Nr. 7; policijos, ugniagesybos ir priešlėktuvinės apsaugos organas, 1943, lapkritis-1944, birželis; Lietuvos policijos žurnalas, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Metrikos paantr.: Lietuvos policijos laikraštis : [žurnalas], 1935, Nr. 2-1940, Nr. 14(330)
Red.: Jonas Danauskas, 1924, Nr. 1-1925, Nr. 4, 1926, Nr. 7-12; Antanas Jakobas, 1925, Nr. 5-1926, Nr. 6, 1927, Nr. 1, 2; A. Žilinskas, 1927, Nr. 3-9; J. Budrys, 1927, Nr. 10; A. Staškevičius, 1927, Nr. 11-1929, Nr. 15, 17-1930, Nr. 6; V. Sidoravičius, 1929, Nr. 16; J. Navakas, 1930, Nr. 7-1933, Nr. 22; K. Svilas, 1933, Nr. 23-1940, Nr. 12; Viktoras Bručkus, 1940, Nr. 13(329), 14(330); V. Reivytis, 1943, lapkritis-1944, birželis; Kazys Antanas Bileišis, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Leista 1924-1940, 1943-1944; 2004-2008
Leidėjai: J. Danauskas, 1925, Nr. 2-4; Piliečių apsaugos departamentas, 1925, Nr. 5-1934, Nr. 8; Policijos sporto klubas, 1934, Nr. 9-1937, Nr. 2; Policijos klubas, 1937, Nr. 3-1940, Nr. 14; [Policijos departamentas], 1943, lapkritis-1944, birželis
Išleid. duom.: Vilnius: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Su met. turinio r-klėmis, 1929-1939
Su suvest. turinio r-kle, 1928
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 02
Dvisavaitinis
Mėnesinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Policija. - Kaunas, 1924-1940, 1943-1944, 2004-2008. - ISSN 1648-9888
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1650 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 280 vaizdų
UDK indeksas
351.741(474.5)(051), 343(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis