ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Policija / redaktorius Jonas Danauskas. - 1924-1940, 1943-1944, 2004-2008

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys V[idaus] R[eikalų] M[inisterijos] Piliečių apsaugos departamentas [1924-1940]
Apimtis Archyvinė kopija: 353MB Viešos prieigos kopija: 9MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos policijos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1925, Nr. 5(9)-1928, Nr. 12(52); Lietuvos policijos dvisavaitinis laikraštis : [žurnalas], 1929, Nr. 1(53)-1940, Nr. 7(323); policijos, ugniagesybos ir priešlėktuvinės apsaugos organas, 1943, lapkritis-1944, birželis; Lietuvos policijos žurnalas, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Metrikos paantr.: 1935, Nr. 2-1940, Nr. 14(330) - Lietuvos policijos laikraštis : [žurnalas]
Red.: Jonas Danauskas, 1924, Nr. 1-1925, Nr. 4(8), 1926, Nr. 7(23)-12(28); Antanas Jakobas, 1925, Nr. 5(9)-1926, Nr. 6(22), 1927, Nr. 1(29), 2(30); A. Žilinskas, 1927, Nr. 3(31)-9(37); J. Budrys, 1927, Nr. 10(38); A. Staškevičius, 1927, Nr. 11(39)-1929, Nr. 15(67), 17(69)-1930, Nr. 6(82); V. Sidoravičius, 1929, Nr. 16(68); J. Navakas, 1930, Nr. 7(83)-1933, Nr. 22(170); K. Svilas, 1933, Nr. 23(171)-1940, Nr. 12(328); Viktoras Bručkus, 1940, Nr. 13(329), 14(330); V. Reivytis, 1943, lapkritis-1944, birželis; Kazys Antanas Bileišis, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Leista 1924-1940, 1943-1944; 2004-2008
Leidėjai: Jonas Danauskas, 1925, Nr. 2(6)-4(8); Piliečių apsaugos departamentas, 1925, Nr. 5(9)-1934, Nr. 8(180); Policijos sporto klubas, 1934, Nr. 9(181)-1937, Nr. 2(246); Policijos klubas, 1937, Nr. 3(247)-1940, Nr. 14(330); [Policijos departamentas], 1943, lapkritis-1944, birželis
Išleid. duom.: Vilnius: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2004, Nr. 1(339)-2008, Nr. 24(450)
Matmenys: 24 cm, 1924-1925, Nr. 4(8); 28 cm, 1925, Nr. 5(9)-1940; 1943-1944; 30 cm, 2004-2008
Su met. turinio r-klėmis, 1929-1939
Su suvest. turinio r-kle, 1928
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 02
Dvisavaitinis
Mėnesinis
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 40 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 280 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Policija. - Kaunas, 1924-1940, 1943-1944, 2004-2008. - ISSN 1648-9888
UDK indeksas
351.741(474.5)(051), 343(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis