ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kuntaplis / atsak. red.-leidėjas V. Pranukevičius. - 1933-1940, 1990-1991

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys V. Pranukevičius [1933-1940]
Apimtis Archyvinė kopija: 3915MB Viešos prieigos kopija: 71MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. variantai: Kalėdų kuntaplis, 1933, gruod. 25 (Nr. 26), 1936, gruod. 22 (Nr. 53); Spyglių kuntaplis, 1934, gruod. 25 (Nr. 52); Velykų kuntaplis, 1934, bal. 1 (Nr. 14), 1936, bal. 12 (Nr. 16), 1937, kovo 28 (Nr. 13); Taikos kuntaplis, 1935, bal. 20 (Nr. 17); Aero kuntaplis, 1935, gruod. 29 (Nr. 53); Plunksnos kuntaplis, 1938, lapkr. 6 (Nr. 45)
Paantr.: linksmos minties savaitraštis, 1933, liep. 9 (Nr. 2)-1940, gruod. 15 (Nr. 51); kreivos minties laikraštis (kol kas) savaitinis ne nuolatinis : "Šluotos" priedas, 1990, gruod. 1/15 (Nr. 52); kreivos minties laikraštis (kol kas) savaitinis ne nuolatinis, 1991, kovo 1/15 (Nr. 1)-1991, gruod. 24/31 (Nr. 4)
Red.: H. Blazas, 1934, kovo 11 (Nr. 11)-1938, bal. 10 (Nr. 15); T. Tilvytis, 1938, bal. 17 (Nr. 16)-1940, gruod. 15 (Nr. 51); Česlovas Valadka, 1990, gruod. 1/15 (Nr. 52)-1991, bal. 1/15 (Nr. 2); nenurodyta, 1991, liep. 15/31 (Nr. 3)-1991, gruod. 34/31 (Nr. 4)
Leista 1933-1940; atkurta 1990
Išleid. duom.: Vilnius: Šluota, 1990, gruod. 1/15 (Nr. 52)-1991, gruod. 24/31 (Nr. 4)
Leidėjas: T. Tilvytis, 1934, kovo 11 (Nr. 11)-1940, gruod. 15 (Nr. 51)
1990 buvo priedu prie: Šluota
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 02
Įvairaus dažnumo
Savaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kuntaplis. - Kaunas, 1933-1940, 1990-1991. - ISSN 1822-1173
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 198 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 1590 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
821.172-7(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis