ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Bibliografijos žinios. - 1928-1943

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys „Spaudos fondo“ knygynas [1928-1943]
Apimtis Archyvinė kopija: 2897MB Viešos prieigos kopija: 117MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organas, 1931, Nr. 5-1939, Nr. 6; Lietuvos valstybinės ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos. Lietuvos bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organas, 1939, Nr. 7-1940, Nr. 4; LTSR ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos. LTSR bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organas, 1940, Nr. 5; LTSR ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas Kauno universiteto bibliotekos. LTSR bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organas, 1940, Nr. 6-1941, Nr. 2; Lietuvos ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos. Lietuvos bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organas, 1941, Nr. 3-1941, Nr. 8; Kt. paantr.: 1942-, Lietuvos ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos, Bibliografijos instituto, 1942, Nr. 1-1943, Nr. 8
Leidėjai: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1931, Nr. 1-1933, Nr 5; Švietimo ministerija, 1933, Nr. 6-1935, Nr. 8; Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, 1936, Nr. 1-1940, Nr 5; Kauno universiteto biblioteka, 1940, Nr. 6-1941, Nr. 2; Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, 1941, Nr. 3-1943, Nr. 8
Su priedu: Hidrologinė bibliografija
Leidž. su r-klėmis
Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. Nr. 170
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 12 10
8 leid. per metus
Dvimėnesinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Bibliografijos žinios. - Kaunas, 1928-1943
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 696 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
01:015(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis