ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Karys / redaktorius Jonas Martynas Laurinaitis]. - 1920-1945, 1991-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Generalinio štabo Literatūros skyrius [1920-1945]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 151MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: Periodinių raštų redakcija, 1920, spal. 23 (Nr. 42)-1921, liep. 1 (Nr. 26); Jonas Laurinaitis, 1921, liep. 8 (Nr. 27)-liep 28 (Nr. 30), rugs. 1 (Nr. 35)-rugs. 29 (Nr. 39); Vytautas Steponaitis, 1921, rugpj. 4 (Nr. 31)-rugpj. 25 (Nr. 34); Kazys Kepalas, 1921, spal. 6 (Nr. 40)-1922, rugs. 1 (Nr. 35), 1924, birž. 19/25 (Nr. 25)-liep. 17/23 (Nr. 29); [Petras Tarulis], 1922, vas. 2 (Nr. 5)-rugs. 1 (Nr. 35); [Zigmas Kuzmickis], 1922, rugs. 9 (Nr. 36)-lapkr. 30 (Nr. 48); Petras Ruseckas, 1922, gruod. 13 (Nr. 49)-1924, birž.12/18 (Nr. 24), liep. 24/30 (Nr. 30)-1925, liep. 16/22 (Nr. 29), rugpj. 20/26 (Nr. 34)-lapkr. 5/11 (Nr. 45); Antanas Majus, 1925, liep. 23/29 (Nr. 30)-rugpj. 13/19 (Nr. 33), lapkr. 12/18 (Nr. 46)-1926, vas. 5 (Nr. 5); Juozas Tomkus, 1926, vas. 4/10 (Nr. 6)-birž. 23/29 (Nr. 26); Romualdas Burokas, 1926, liep. 1/5 (Nr. 27)-1927, kovo 9/15 (Nr. 10), liep. 6/12 (Nr. 27)-rugpj. 3/9 (Nr. 31)-1928, rugs. 7/13 (Nr. 9/10); Tadas Šakmanas, 1927, kovo 16/22 (Nr. 11)-birž. 29/liep. 5 (Nr. 26), rugpj. 10/16 (Nr. 32)-rugpj. 31/rugs. 6 (Nr. 35); Stasys Kuizinas, 1928, Nr. 11-28, 33/34-41, 1929, Nr. 22-26, 1932, Nr. 9-31, 1933, Nr. 45-49, 1934, Nr. 32-38; Leonas Gustaitis, 1928, Nr. 29-32; Juozas Balčiūnas, 1928, Nr. 42-1929, Nr. 21, 27-1930, Nr. 34, 36, 38-1932, Nr. 8, 32-1933, Nr. 44, 50-1934, Nr. 31, 39-1935, Nr. 47; 1935 [i.e. 1936], Nr. 13-14, 48-1936, Nr. 11; Simas Urbanavičius, 1935, Nr. 15/16-1937, Nr. 23, 33-47, 1937, Nr. 49-1940, Nr. 24; Petras Jakštas, 1935, Nr. 48-1936, Nr. 11; Juozas Mačys, 1937, Nr. 24-32; nenurodyta, 1919, geg. 22 (Nr. 22)-1920, spal. 18 (Nr. 41), 1922, rugs. 9 (Nr. 36)-lapkr. 30 (Nr. 48), 1930, Nr. 35-37; 1937, Nr. 48; Simas Urbonas, 1939, Nr. 33-1945, Nr. 12/13; Br. Aušrotas (ats. red.), 1945, Nr. 1-Nr. 12/13; Bronius Čekanauskas, 1991, Nr. 1-1993, Nr. 12; Kęstutis Starinskas, 1994, Nr. 1-1998, Nr. 12; Kazys Jonušas (l.e.p. vyr. red.), 2004, Nr. 4-2006, Nr. 3, 2006, Nr. 9-2009, Nr. 10, 2009, Nr. 12; Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė, 2009, Nr. 11; Alina Meilūnaitė, 1999, Nr. 1-2004, Nr. 3, 2006, Nr. 4-2006, Nr. 7/8, 2010, Nr. 1-6; Kazys Jonušas, 2010, Nr. 7/8-2012, Nr. 10; Darius Varanavičius, 2012, Nr. 11-
Ta pačia antr. leista Brookline (JAV), 1950, Nr. 1-1991, Nr. 6(1667), ISSN 0022-9199
Leid. tipas: laikraštis, 1920, spal. 18 (Nr. 41(73))-1927, gruod. 20/31 (Nr. 51/52(447/448)); žurnalas, 1928, Nr. 1(449) (saus. 1/5)-
Publikavimo vietos: Berlin, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945, Nr. 5 (saus. 31); Weimar, 1945, Nr. 6/7 (vas. 15/22)-Nr. 12/13 (kovo 29); Vilnius, 1941, Nr. 1 (gruod. 23)-1944, Nr. 25; 1991, Nr. 1-
Į ištisinę 1992 m. numeraciją įtraukti Brookline leisto "Kario" numeriai
Leidėjai: G. št. Literatūros skyrius, 1920, spal. 23 (Nr. 42)-1921, liep. 1 (Nr. 26); Kr.A.M. Karo mokslo skyrius, 1921, liep. 8 (Nr. 27)-1923, gruod. 20/31 (Nr. 51/52); Gen. št. Karo mokslo skyrius, 1924, saus. 1/9 (Nr. 1)-vas. 1/6 (Nr. 5); Vyr. št. Karo mokslo skyrius, 1924, vas. 7/13 (Nr. 6)-1926, saus. 14/20 (Nr. 3); Vyr. št. Karo mokslo valdyba, 1926, saus. 21/27 (Nr. 4)-1929, Nr. 13; Vyr. štabo Sp. ir švietimo skyrius, 1929, Nr. 14-1930, Nr. 33, 34, 36, 38-1935, Nr. 3; nenurodyta, 1930, Nr. 35, 37; Kariuomenės štabo Sp. ir švt. skyrius, 1935, Nr. 4-1940, Nr. 24; Savisaugos dalių inspekcija, 1941, Nr. 1-1944, Nr. 25; [Roland Verlag G.m.b.H.], 1945, Nr. 1-5; „Kario“ red. taryba, 1991, Nr. 1-2010, Nr. 6; Lietuvos krašto apsaugos ministerija, 2010, Nr. 7/8-
1946-1990 nebuvo leista
Nuo 2003, [Nr. 1] elektroninės dokumento kopijos versija saugoma Lietuvos elektroninių išteklių archyve. URL: http://www.kam.lt/index.php?ItemId=19475
1940, liep. 13 (Nr. 1)-rugpj. 31 (Nr. 31) iš dalies pakeičia: Karių tiesa
Buvo laikraščio „Lietuviai“ priedu, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945, Nr. 5 (saus. 31)
Atskiru leidiniu išleista „Kario kalendorius 1945 metams“ (Berlin, 1945)
Su įdėtiniu priedu: Kardas, 2012, Nr. 1(1994)-2013, Nr. 12(2016)
Paantr.: [žurnalas], 1928, Nr. 1; Lietuvos karių savaitinis laikraštis : [žurnalas], 1928, Nr. 2-14, 24, 31-[52]; savaitinis kareivių laikraštis : [žurnalas], 1928, Nr. 15/16-19; savaitinis karių laikraštis : [žurnalas], 1928, Nr. 20-23, 25-30; Lietuvos kariuomenės savaitinis laikraštis : [žurnalas], 1929-1940; Lietuvos karių savaitinis laikraštis, 1944, Nr. 1-25; savisaugos dalių savaitraštis, 1941-1944; lietuvių karių laikraštis, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945; Krašto apsaugos departamento mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 1-10; Krašto apsaugos ministerijos mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 11-1997, Nr. 12; Krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 1998, Nr. 1-2000, Nr. 22; Lietuvos krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 2000, Nr. 23-2001, Nr. 12; mėnesinis žurnalas kariams, 2002, Nr. 1-2007, Nr. 2; nenurodyta, 2007, Nr. 3-2014, Nr. 1; Lietuvos kariuomenės žurnalas, 2014, Nr. 2-
Yra ištisinio numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 12 22
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
3 kartus per sav.
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Karys. - Kaunas, 1920-1945, 1991-. - ISSN 2029-5669
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 8 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 848 vaizdai
Susijusios vietos
UDK indeksas
355(474.5)(051), 355.02(474.5)(051), 355.1(474.5)(051), 327(474.5)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis