ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Karys / redaktorius Jonas Martynas Laurinaitis]. - 1920-1945, 1991-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Generalinio štabo Literatūros skyrius [1920-1945]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 13415MB Viešos prieigos kopija: 311MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos karių savaitinis laikraštis, 1928, Nr. 2-52, 1944, Nr. 1-25; Lietuvos kariuomenės savaitinis laikraštis, 1929; savisaugos dalių savaitraštis, 1941-1944; lietuvių karių laikraštis, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945; Krašto apsaugos departamento mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 1-10; Krašto apsaugos ministerijos mėnesinis žurnalas, 1991, Nr. 11-1997, Nr. 12; Krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 1998, Nr. 1-2000, Nr. 22; Lietuvos krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 2000, Nr. 23-2001, Nr. 12; mėnesinis žurnalas kariams, 2002, Nr. 1-2007, Nr. 2; nenurodyta, 2007, Nr. 3-2014, Nr. 1; Lietuvos kariuomenės žurnalas, 2014, Nr. 2-
Red.: Kazys Kepalas, 1921, Nr. 43-1922, Nr. 36; Petras Ruseckas, 1922, Nr. 49-1925, Nr. 45; St. Majus, 1925, Nr. 46-1926, Nr. 5; Juozas Tomkus, 1926, Nr. 6-26; Romualdas Burokas, 1926, Nr. 27-1927, Nr. 10, 36-1928, Nr. 12; Tadas Šakmanas, 1927, Nr. 11-35; Stanislovas Kuizinas, 1928, Nr. 13-42; Juozas Balčiūnas-Švaistas, 1928, Nr. 43-1935, Nr. 52; P. Jakštas, 1936, Nr. 1-12; Simonas Urbanavičius, 1936, Nr. 13-1939, Nr. 32; Simas Urbonas, 1939, Nr. 33-1945, Nr. 12/13; Br. Aušrotas (ats. red.), 1945, Nr. 1-Nr. 12/13; Bronius Čekanauskas, 1991, Nr. 1-1993, Nr. 12; Kęstutis Starinskas, 1994, Nr. 1-1998, Nr. 12; Kazys Jonušas (l.e.p. vyr. red.), 2004, Nr. 4-2006, Nr. 3, 2006, Nr. 9-2009, Nr. 10, 2009, Nr. 12; Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė, 2009, Nr. 11; Alina Meilūnaitė, 1999, Nr. 1-2004, Nr. 3, 2006, Nr. 4-2006, Nr. 7/8, 2010, Nr. 1-6; Kazys Jonušas, 2010, Nr. 7/8-2012, Nr. 10; Darius Varanavičius, 2012, Nr. 11-
Ta pačia antr. leista Brookline (JAV), 1950, Nr. 1-1991, Nr. 6(1667), ISSN 0022-9199
Publikavimo vietos: Berlin, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945, Nr. 5 (saus. 31); Weimar, 1945, Nr. 6/7 (vas. 15/22)-Nr. 12/13 (kovo 29); Vilnius, 1941-1944, 1991, Nr. 1-
Leidėjai: Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, 1921, Nr. 27-1923, Nr. 52; Generalinio štabo Karo mokslo skyrius, 1924, Nr. 1-5; Vyriausiasis štabo Karo mokslo skyrius, 1924, Nr. 6-1927, Nr. 52; Vyriausiojo štabo Karo mokslo valdyba, 1928, Nr. 1-1929, Nr. 13; Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius, 1929, Nr. 14-1940, Nr. 26; Savisaugos dalių inspekcija, 1941, Nr. 1-1944, Nr. 25; [Roland Verlag G. m. b. H]., 1945, Nr. 1-5; „Kario“ red. taryba, 1991, Nr. 1-2010, Nr. 6; Lietuvos krašto apsaugos ministerija, 2010, Nr. 7/8-
Nuo 2003, [Nr. 1] elektroninės dokumento kopijos versija saugoma Lietuvos elektroninių išteklių archyve. URL: http://www.kam.lt/index.php?ItemId=19475
1940, liep. 13 (Nr. 1)-rugpj. 31 (Nr. 31) iš dalies pakeičia: Karių tiesa
Buvo laikraščio „Lietuviai“ priedu, 1944, Nr. 1 (lapkr. 24)-1945, Nr. 5 (saus. 31)
Atskiru leidiniu išleista „Kario kalendorius 1945 metams“ (Berlin, 1945)
Su įdėtiniu priedu: Kardas, 2012, Nr. 1(1994)-2013, Nr. 12(2016)
Į ištisinę 1992 m. numeraciją įtraukti Brookline leisto "Kario" numeriai
Yra ištisinio numeravimo klaidų
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 12 22
Mėnesinis
Dvisavaitinis
Savaitinis
3 kartus per sav.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Karys. - Kaunas, 1920-1945, 1991-. - ISSN 2029-5669
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 848 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
355(474.5)(051), 355.02(474.5)(051), 355.1(474.5)(051), 327(474.5)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis