ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių balsas / atsakomasis redaktorius Augustinas Vronevskis. - 1931-1940; 1994-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1931-1940]
Apimtis Archyvinė kopija: 15255MB Viešos prieigos kopija: 311MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Anksčiau leistas: Rygos balsas, 1924-1931
Anksčiau leistas: Latvijos lietuvis, 1930-1931
Klaidos numeracijoje: 1933 [i.e. 1934], saus. 13 (Nr. 1(47)), saus. 26 (Nr. 2(48)). 1933, saus. 26 (Nr. 2)-gruod. 21 (Nr. 22) - M. 4. 1937, gruod. 30 (Nr. 50(162 [i.e. 163]))
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 12 22
Mėnesinis
3 kartus per metus
Dvisavaitinis
Savaitinis
Kasmetinis
2 kartus per metus
1 kartą per 2 mėn.
Ketvirtinis
Paantr.: visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savaitraštis, 1931, kovo 13 (Nr. 3)-1933, gruod. 22 (Nr. 16); visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo laikraštis, 1934; visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo dvisavaitinis laikraštis, 1935-1936, gruod. 4 (Nr. 22); Latvijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savaitinis laikraštis, 1936, gruod. 25 (Nr. 23)-[1940, rugpj. 9 (Nr. 30(294))]; Latvijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo laikraštis, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-
Red. komisija: K. Kairys, J. Mataitis, V. Mockus, P. Ramonas, A. Raulinaitis, Jr. Stabinis, 1936, kovo 27 (Nr. 6)-spal. 9 (Nr. 18); J. Bakanas, K. Kairys, J. Mataitis, V. Mockus, P. Ramonas, Jr. Stabinis, 1936, spal. 23 (Nr. 19), gruod. 4 (Nr. 22)-1937, saus. 22 (Nr. 3); J. Bakanas, K. Kairys, V. Mockus, P. Ramonas, Jr. Stabinis, 1936, lapkr. 6 (Nr. 20)-lapkr. 20 (Nr. 21); J. Bakanas, J. Mataitis, V. Mockus, P. Ramonas, Jr. Stabinis, 1937, saus. 29 (Nr. 4)-1938, kovo 18 (Nr. 11); A. Svičiulis, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1998, liepa/rugpjūtis (Nr. 20(314)); E. Klivs, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-2002, sausis/birželis (Nr. 34/35(328/329)); A. Menzinė, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1995, kovas/gegužis (Nr. 6(300)); L. Juozauskaitė, 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1996, kovas/balandis (Nr.10(304)); J. Budziniauskienė, 1996, sausis/vasaris (Nr.9(303))-1999, lapkritis/gruodis (Nr. 22(316)); R. Valtenberga, 1997, sausis/birželis (Nr. 13/14(307/308))-2002, sausis/birželis (Nr. 34/35(328/329)); J. Šidlauskienė, 1999, sausis/vasaris (Nr. 23(317))-;
Red.: Stepas Grigaliūnas (vyr. red.), 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1995, kovas/gegužis (Nr. 6(300)); Jonas Bakanas (red.), 1994, birželis/liepa (Nr. 1(295))-1995, kovas/gegužis (Nr. 6(300)); Jūratė Šidlauskienė (vyr. red.), 1995, birželis/spalis (Nr. 7 (301))-1998, lapkritis/gruodis (Nr. 22(316)); J. Budziniauskienė (vyr.red.), 1999, sausis/vasaris (Nr. 23(317))-
Išleid. duom.: Rīgā ; Vilnius: Latvijos lietuvių bendruomenė, 1994, birželis/liepa (Nr. 1)-
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvių balsas. - Ryga (Rīgā), 1931-1940; 1994-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 846 vaizdai
UDK indeksas
325.2(474.3)(=882)(054), 008(474.3)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis