ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vieversėlio dainos visokiuose kraštuose užrašytos / A. Adata [Antanas Macijauskas]. - 1905

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys knygų parduotuve A. Macejevskio [1905]
Apimtis iliustr., 48 p.; Archyvinė kopija: 171MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Patvirtino cenzūra Sankt Peterburge (С.-Петербургъ) 1905-02-07 (rus.)
P. 4 (virš.): „Knygų parduotuve A. Macejevskio... siulija sekančias knygas“ (23 pavad.)
Čiurlionienė-Kymantaitė, S. Kas ir kaip skaityti / S.Č. [Vilnius, 1910]. P. 14
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 01 06
T u r i n y s: [A. Baranauskas]. Senoves daina: „Giedu dainelę savo giesmelę...“ ; Sudiev Lietuva. - [A. Kazanavičienė]. Rytmečio daina: „Jau rytas atėjo: gaidžiai nugiedojo...“ / Kunigute. - [V. Kudirka]. Tautiška daina: „Lietuva tėvyne musų, tu didvyrių žeme...“ - Maironis. Raseiniečių daina: „Už Raseinių ant Dubysos...“ ; Gyria ir lietuvis: „Miškas užia, verkia, gaudžia...“ - [A. Mickiewicz]. Vilija: „Vilija musų motina upelių...“ / [vertė S. Dagilis]. - [K. Rimavičius]. Elgetų pokilis: „Daugal buvo tokių dienų, kad elgėtos ulevojo...“ - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Apie lakštingalelę: „Lakštingalele, linksmas paukšteli...“ ; Kur banguoja Nemunėlis / Vanagėlis
[A. Strazdas]. Strazdelis: „Oi tu strazde, strazdeli...“ - J. Šnapštys-Margalis. Padėkos daina: „Broliai glauskimies į ratą...“ ; Mergaičių pagarbinimas: „Sveikos, milimos mergaites!..“ / Margalis. - [S.T. Valiūnas]. Biruta: „Ant krašto marių, Palangos miestely...“ : [baladė]. - [A. Vienažindys]. Jaunuomenes daina: „Linksminkimies! linksminkimies...“ ; Atsisveikinimas: „Sudiev, kvietkeli, tu brangiausis...“ ; Nuliudimas: „Kur prapuole tas takelis...“ ; Apie jaunikį: „Neėik už bernelio, mergele jaunoji...“ ; Apie darzelį: „Kaip gi gražus, gražus žolinų darzelis...“ ; Apie dangų: „Oi-gi, gražus, gražus tolimiausis dangus!..“ ; Apie girtuokli: „Kas ten rėkia, kas ten šaukia...“ - [A. Vištelis]. Regėjimas: „Op! op! kas ten?.. Nemunėli!..“ - [G.J.J. Sauerwein]. Gyria: „Gyria, gyria, tu senoji...“ ; Lietuva ant visados / Girėnas. - Kariška daina: „Mes Lietuvos jaunuomene...“ - Egle: „Kaip tiktai vejai sukilsta...“ - Sveiki, broliai dainininkai - Gyvulių vestuves: „Atvažiuoja meška...“ - Kupiskiečių daina: „Ant kalnelio vaikščiodama...“ - Kirvis: „Šokinėkim, šokinėkim...“ - Piemenų daina: „Ne toli nuo miesto Betliejaus buvau...“ ; Pasiilgimo daina: „O, kaip pasiilgsta širdis mano...“ - Piršlystes daina: „Atein mielas rudenėlis...“ - Kaledninkai: „Kunigėlis atvaževo šit jau kalėdoti...“ - [10 lietuvių liaudies dainų]
Tiražas [8000?] egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vieversėlio dainos visokiuose kraštuose užrašytos / A. Adata [Antanas Macijauskas]. - Ryga, 1905. - 48 p.
Projekto "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" tęstinumas
Ištekliaus apimtis: 52 vaizdai
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-192
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis