ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos sportas / red. E. Garbačiauskienė [Kubiliūnaitė]. - 1922-2000

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos Centro taryba [1922-2000]
Apimtis Archyvinė kopija: 132MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos organas : Jacht-klubo oficialis organas, 1922, vas. 15 (Nr. 2); iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo dvisavaitinis žurnalas : Lietuvos sporto lygos organas : Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos oficialis organas : Lietuvos jacht-klubo oficialis organas, 1922, kovo 1 (Nr. 3)-1922, birž. 1 (Nr. 7); iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas : Lietuvos sporto lygos organas : Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos oficialis organas : Lietuvos jacht-klubo oficialis organas, 1922, liep. 1 (Nr. 8)-1922, spal. 22 (Nr. 11/12); paantr. nenurodyta, 1937, saus. 19 (Nr. 1)-1938, gruod. 14 (Nr. 14), 1992, birželis (Nr. 1)-spal. 16 (Nr. 18); Lietuvos Respublikos sporto laikraštis, 1993, saus. 5 (Nr. 1)-gruod. 28 (Nr. 143); paantr. nenurodyta, 1993, gruod. 30 (Nr. 144/145)-1995, liep. 20 (Nr. 131); šalies sporto laikraštis, 1995, liep. 22 (Nr. 132)-2000, kovo 9 (Nr. 23)
Steigėjai: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga, 1937, saus. 19 (Nr. 1)-1938, gruod. 14 (Nr. 52); Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1992, birželis (Nr. 1)-1995, kovo 3 (Nr. 43)
Red.: Nikodemas Čerėkas, 1937, saus. 19 (Nr. 1)-1938, gruod. 14 (Nr. 52); Vytautas Saulis, 1992, birželis (Nr. 1)-1993, gruod. 28 (Nr. 143); Bronius Čekanauskas, 1993, gruod. 30 (Nr. 144/145)-1999, saus. 9 (Nr. 3); Aleksandras Krukauskas, 1999, saus. 12 (Nr. 4)-2000, kovo 9 (Nr. 23)
Leista 1922, 1937-1938 Kaune; atkurta 1992 Vilniuje
Leidėjai: Lietuvos sporto lyga, 1922, Nr. 3-11/12; Lietuvos fizinio lavinimosi s-ga, 1937, saus. 19 (Nr. 1(13)-1938, gruod. 14 (Nr. 52(112)); Kūno kultūros ir sporto dep. prie LRV, 1992, birželis (Nr. 1)-1995, kovo 3 (Nr. 43); Lietuvos sportas, 1995, kovo 4 (Nr. 44)-2000, kovo 9 (Nr. 23)
Nuo 1993 iš dalies tęsia: Sportas, ISSN 1822-1742
Toliau leidž.: Sportas, ISSN 1392-9259
Yra klaidų ištisinėje numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 02 01
3 kartus per sav.
Įvairaus dažnumo
Savaitinis
Mėnesinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Ištekliaus apimtis: 12 vaizdų
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos sportas. - Kaunas, 1922, 1937-1938, 1992-2000. - ISSN 1648-1607
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 207 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
796(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis