ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos sportas / red. E. Garbačiauskienė [Kubiliūnaitė]. - 1922, 1937-1938, 1992-2000

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos centro valdyba [1922-1938]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 2118MB Viešos prieigos kopija: 44MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Nuo 1993 iš dalies tęsia: Sportas, ISSN 1822-1742
Toliau leidž.: Sportas, ISSN 1392-9259
Yra klaidų ištisinėje numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 02 01
3 kartus per sav.
Įvairaus dažnumo
Savaitinis
Dvisavaitinis
Red.: Kubiliūnaitė-Garbačauskienė (Garbačauskienė), 1922, Nr. 4-11/12; Nikodemas Čerėkas, 1937-1938, Nr. 27-44, 46-53; Kundrotas - 1938, Nr. 45; Vytautas Saulis, 1992, birželis (Nr. 1)-1993, gruod. 28 (Nr. 143); Bronius Čekanauskas, 1993, gruod. 30 (Nr. 144/145)-1999, saus. 9 (Nr. 3); Aleksandras Krukauskas, 1999, saus. 12 (Nr. 4)-2000, kovo 9 (Nr. 23)
Leista 1922, 1937-1938 Kaune; atkurta 1992 Vilniuje
Leidėjai: Lietuvos sporto lyga, 1922, Nr. 4-11/12; Lietuvos fizinio lavinimosi s-ga, 1937-1938; Kūno kultūros ir sporto dep. prie LRV, 1992, birželis (Nr. 1)-1995, kovo 3 (Nr. 43); Lietuvos sportas, 1995, kovo 4 (Nr. 44)-2000, kovo 9 (Nr. 23)
Paantr.: Lietuvos fizinio lavinimos[i] sąjungos organas. Jacht-klubo oficialis organas : [žurnalas], 1922, Nr. 2-3; iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo dvisavaitinis žurnalas : Lietuvos sporto lygos organas, Lietuvos fizinio lavinimos[i] sąjungos oficialis organas, Lietuvos Jacht-klubo oficialis organas : [žurnalas], 1922, Nr. 4-7; iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas : Lietuvos sporto lygos organas, Lietuvos fizinio lavinimos[i] sąjungos oficialis organas, Lietuvos Jacht-klubo oficialis organas : [žurnalas], 1922, Nr. 8-11/12; nenurodyta, 1937-1938; iliustruotas sporto ir fizinio auklėjimo žurnalas : Lietuvos sporto lygos organas : Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos oficialis organas : Lietuvos jacht-klubo oficialis organas, 1992, birželis (Nr. 1)-spal. 16 (Nr. 18); Lietuvos Respublikos sporto laikraštis, 1993, saus. 5 (Nr. 1)-gruod. 28 (Nr. 143); paantr. nenurodyta, 1993, gruod. 30 (Nr. 144/145)-1995, liep. 20 (Nr. 131); šalies sporto laikraštis, 1995, liep. 22 (Nr. 132)-2000, kovo 9 (Nr. 23)
Steigėjai: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga, 1937, saus. 19 (Nr. 1)-1938, gruod. 14 (Nr. 52); Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1992, birželis (Nr. 1)-1995, kovo 3 (Nr. 43)
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos sportas. - Kaunas, 1922, 1937-1938, 1992-2000. - ISSN 1648-1607
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 195 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 207 vaizdai
UDK indeksas
796(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis