ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Antanas Smetona, 1874-1934 / parašė Kazys Binkis. - 1934

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvos Valstybės prezidento Antano Smetonos 60 metų amžiaus sukaktuvių minėjimo vyriausias komitetas [1934]
Apimtis ilustr., 64 p.; Archyvinė kopija: 410MB Viešos prieigos kopija: 11MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 02 01
Tiražas 300 000 egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Antanas Smetona, 1874-1934 : šešių dešimčių metų sukaktuvėms paminėti / parašė Kazys Binkis. - Kaunas, 1934. - 64 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 76 vaizdai
Projekto "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" tęstinumas
Susiję asmenys
UDK indeksas
94(474.5)"1918/1940"(092)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis