ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Biblia swięta, tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu, własnie z zydowskiego, greckiego y łacińskiego, nowo na polski ięzyk z piłnością y wierne wyłożone. - 1563 miesiąca Września dnia 4

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys nakładem ... Nikołaia Radziwiła ... [1563]
Apimtis frontisp., herbas, iliustr., inic., vinj., [13], 579, 143, [7] lap.; Archyvinė kopija: 26415MB Viešos prieigos kopija: 361MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lenkų
Pastabos
Dedik.: ... Zygmuntowi Augustowi, ... krolowi polskiemu, wielkiemu książećiu litewskiemu ... / Mikołay Radziwił.
Išleid. duom. kolofone
Data kolofone: Roku [...] tyśiącnego pięćsetnego sześćdźieśiąthego trzećiego, Mieśiąca Września dnia czwartego
Tekstas 2, registras 3 sklt.
Sign.: [1-7], **-**6, A-Z6, Aa-Zz6, Aaa-Zzz6superscr, Aaaa-Zzzz6superscr, Aaaaa-Ddddd6, Eeeee3; A-Z6superscr, Aa6, Bb4
Egz. def.: trūksta 8 lap. kn. pradžioje, pradžios ir pabaigos lapai apiplyšę. - Rudos odos įrišas su metaliniais kampų apkaustais ir sagtimis, odiniais dirželiais
Estreicher XIII 16
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 05 26
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: ???
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1478 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis