ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos aidas / redaktorius-leidėjas Antanas Smetona. - 1917-1919, 1928-1940, 1990-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys A. Smetona [1917-1919]
Apimtis Archyvinė kopija: 17375MB Viešos prieigos kopija: 264MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red. kolegija: P. Klimas, L. Noreika, V. Zajančkauskas, 1918, geg. 16 (Nr. 58)-birž. 29 (Nr. 73); L. Noreika, J. Tumas, V. Zajančkauskas, 1918, liep. 4 (Nr. 74)-gruod. 31 (Nr. 166); A. Dėdelė (dien. laidos ir už. polit. red.), B. Tomas Dirmeikis (vyr. ir vidaus politikos red.), A. Gricius (ryt. laidos kronikos ir tech. red.), S. Leskaitis (kultūros reikalų ir beletristikos red.), Br. Raila (dieninės laidos ir užsienio politikos red.), V. Rastenis (red. sekretorius ir provincijos žinių red.), 1940, saus. 4 (Nr. 6), saus. 5 (Nr. 8); A. Dėdelė (dieninės laidos ir užsienio politikos red.), B. Tomas Dirmeikis (vyr. ir vidaus politikos red.), A. Gricius (rytinės laidos kronikos ir tech. red.), J. Kusa (sporto sk. red.), S. Leskaitis (kultūros reikalų ir beletristikos red.), Br. Raila (dieninės laidos ir užsienio politikos red.), V. Rastenis (red. sekretorius ir provincijos žinių red.), 1940, saus. 8 (Nr. 11)-birž. 15 (Nr. 280)
1918, liep. 21-rugs. 3 nebuvo išleista
Nuo 1935, spal. 29 leista dvi laidos: "Lietuvos aidas" ir "Lietuvos aidas: rytinė laida"; nuo 1939, bal. 16 rytinė laida pavadinta "Rytiniu Lietuvos aidu"; 1939, geg. 9-gruod. 30 leista ir "Vakarinis Lietuvos aidas"
Leidėjai: L. Noreika, 1918, lapkr. 17 (Nr. 134)-gruod. 6 (Nr. 150), gruod. 8 (Nr. 152)-1919, saus. 1 (Nr. 1); V. Gustainis, 1928, vas. 1 (Nr. 1)-birž. 30 (Nr. 120); akc. Pažangos bendrovė (A. b-vė Pažanga; A/B „Pažanga“), 1928, liep. 2 (Nr. 121)-1940, birž. 16 (Nr. 281); nenurodyta, 1918, birž. 25 (Nr. 71), gruod. 7 (Nr. 151); 1928, vas. 4 (Nr. 4), vas. 11 (Nr. 10), kovo 8 (Nr. 31), bal. 4 (Nr. 54), bal. 11 (Nr. 57); 1929, saus. 22 (Nr. 18), vas. 13 (Nr. 37), geg. 23 (Nr. 114), birž. 1 (Nr. 121), birž. 6 (Nr. 125), liep. 2 (Nr. 146), rugpj. 7 (Nr. 177), rugpj. 12 (Nr. 181), rugpj. 17 (Nr. 185), rugpj. 26 (Nr. 192), rugpj. 28 (Nr. 194), spal. 23 (Nr. 242), spal. 25 (Nr. 244), gruod. 3 (Nr. 276), gruod. 13 (Nr. 285); 1930, saus. 16 (Nr. 12), liep. 23 (Nr. 165), rugpj. 26 (Nr. 193), rugs. 6 (Nr. 203), rugs. 30 (Nr. 222), spal. 18 (Nr. 238); 1931, liep. 22 (Nr. 162), rugs. 17 (Nr. 209), spal. 31 (Nr. 248), lapkr. 14 (Nr. 260); 1940, liep. 6 (Nr. 319)-1940, liep. 16 (Nr. 337), 1990, geg. 11 (Nr. 2)-1990, liep. 3 (Nr. 29), 1990, liep. 12 (Nr. 36)-1992, liep. 14 (Nr. 135); [Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ir Ministrų Taryba], 1990, geg. 8 (Nr. 1); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, 1990, liep. 4 (Nr. 30)-1990, liep. 11 (Nr. 35); Lietuvos aidas, 1992, liep. 15 (Nr. 136)-2004, spal. 19 (Nr. 243); Trakų spaustuvė, 2004, spal. 20 (Nr. 244)-2010, kovo 13 (Nr. 56/58); "Lietuvos aido" fondas, 2010, kovo 17 (Nr. 59/61)-
Leista 1917-1919, 1928-1940; atkurta 1990
1919, saus. 11-1928, saus. 31 jį pakeičia: Lietuva, ISSN 1822-6418
Nuo 1928 prijungta: Lietuvis
Nuo 1990, geg. 8 iš dalies pakeičia: Valstybės žinios, ISSN 1822-6426
Publikavimo vietos: Kaunas, 1928-1940; Vilnius, 1990, geg. 8 (Nr. 1)-
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 07 26
Savaitinis
Kasdieninis
3 kartus per dieną
2 kartus per dieną
2-3 kartus per savaitę
1918-1940 yra daug klaidų numeracijoje
Paantr.: tautiškos minties dienraštis, 1928-1933; nenurodyta, 1933, bal. 8 (Nr. 81)-1940, liep. 16 (Nr. 337), 1998, rugpj. 25 (Nr. 166)-2000, geg. 17 (Nr. 95); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos laikraštis, 1990, geg. 8 (Nr. 1); Lietuvos Respublikos valstybinis laikraštis, 1990, geg. 11 (Nr. 2)-geg. 30 (Nr. 7); nepriklausomas valstybės laikraštis, 1998, birž. 19 (Nr. 119)-1998, rugpj. 22 (Nr. 165); valstybės laikraštis; valstybės dienraštis [pastarosios 2 paantr. varijuoja pakaitomis], 2006, saus. 25 (Nr. 20)-2006, vas. 13 (Nr. 36); valstybės dienraštis, 2005, lapkr. 30 (Nr. 278)-2006, saus. 24 (Nr. 19), 2006, vas. 14 (Nr. 37)-2006, lapkr. 2 (Nr. 250); valstybės laikraštis, 1990, birž. 1 (Nr. 8)-1998, birž. 18 (Nr. 118), 2000, geg. 18 (Nr. 96)-2005, lapkr. 29 (Nr. 277), 2006, lapkr. 3 (Nr. 251)-
Red.: [Petras Klimas] (fakt. red.), 1917, rugs. 6 (Nr. 1)-1918, birž. 4 (Nr. 65); Antanas Smetona (vyr. red.), 1918, saus. 1 (Nr. 1); Liudas Noreika, 1918, lapkr. 17 (Nr. 134)-1919, saus. 1 (Nr. 1); [Vaižgantas] (fakt. red.), 1918, gruodis-1919; [Matas Šalčius (red. pavad.)], 1928; Valentinas Gustainis, 1928, vas. 1 (Nr. 1)-1932, gruod. 22 (Nr. 291); Juozas Žukas, 1930, vas. 1 (Nr. 26)-kovo 14 (Nr. 60); D.J. Blynas (ats. red.), 1932, gruod. 23 (Nr. 292)-1933, vas. 23 (Nr. 43); [Stepas Vykintas (literatūros sk. red.)], 1932-1938; Simas Aleksandravičius (ats. red.), 1933, vas. 23 (Nr. 44)-1935; 1936, saus. 3 (Nr. 2); (vyr. red. pavad.), 1936, saus. 2 (Nr. 1), saus. 3 (Nr. 3)-1939, bal. 15 (Nr. 170); Ignas J. Šeinius (vyr. red.), 1933, bal. 8 (Nr. 81)-1934, spal. 31 (Nr. 249); Jaškevičius-Alantas, Vyt. (vyr. red.), 1934, lapkr. 16 (Nr. 262)-1936, rugs. 26 (Nr. 442); [Faustas Kirša (kultūros sk. red.)], 1937-1939; Domas Cesevičius (vyr. red.), 1939, lapkr. 3 (Nr. 667)-1940, saus. 2 (Nr. 2); B. Tomas Dirmeikis (vyr. red.), 1940, saus. 3 (Nr. 3)-birž. 16 (Nr. 281); A. Gricius (rytinės laidos red.), 1940, saus. 3 (Nr. 3)-birž. 15 (Nr. 279); [fakt. rytinės laidos red.], 1936-1939; [Stasys Leskaitis (kultūros sk. red.)], 1939-1940; Aleksandras Merkelis (vyr. red), 1939, bal. 16 (Nr. 171)-lapkr. 3 (Nr. 666); nenurodyta, 1928, vas. 4 (Nr. 4), vas. 11 (Nr. 10), kovo 8 (Nr. 31), bal. 4 (Nr. 54), bal. 11 (Nr. 57); 1929, saus. 22 (Nr. 18), vas. 13 (Nr. 37), geg. 23 (Nr. 114), birž. 1 (Nr. 121), birž. 6 (Nr. 125), liep. 2 (Nr. 146), rugpj. 7 (Nr. 177), rugpj. 12 (Nr. 181), rugpj. 17 (Nr. 185), rugpj. 26 (Nr. 192), rugpj. 28 (Nr. 194), spal. 23 (Nr. 242), spal. 25 (Nr. 244), lapkr. 11 (Nr. 257), gruod. 3 (Nr. 276), gruod. 13 (Nr. 285); 1930, saus. 16 (Nr. 12), liep. 23 (Nr. 165), rugpj. 26 (Nr. 193), rugs. 6 (Nr. 203), rugs. 30 (Nr. 222), spal. 18 (Nr. 238); 1931, liep. 22 (Nr. 162), rugs. 17 (Nr. 209), spal. 31 (Nr. 248), lapkr. 14 (Nr. 260); Jonas Šimkus, 1940, birž. 18 (Nr. 285)-1940, liep. 16 (Nr. 337); Saulius Stoma, 1990, geg. 8 (Nr. 1)-1994, vas. 11 (Nr. 29); Saulius Šaltenis, 1994, vas. 15 (Nr. 31)-1996, gruod. 5 (Nr. 238); Roma Grinbergienė, 1997, saus. 11 (Nr. 7)-1998, rugpj. 22 (Nr. 165); Jonas Vailionis, 1998, rugpj. 25 (Nr. 166)-1998, gruod. 19 (Nr. 250); Rimantas Varnauskas, 1998, gruod. 22 (Nr. 251)-2000, bal. 29 (Nr. 83); Aurimas Drižius, 2000, geg. 6 (Nr. 88)-2001, vas. 24 (Nr. 45); Algirdas Pilvelis, 2001, kovo 7 (Nr. 54)-2016, rugpj. 20 (Nr. 181/183); Rasa Čemeškienė, 2016, rugs. 10 (Nr. 184/186)-2017, gruod. 30 (Nr. 292/294); Rasa Pilvelytė-Čemeškienė, 2018, saus. 6 (Nr. 1/3)-
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos aidas. - Vilnius, 1917-1919, 1928-1940, 1990-. - ISSN 1648-4215
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 694 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 884 vaizdai
Susijusios vietos
UDK indeksas
3(474.5)(054)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis