ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Missale ad usum romane ecclesie peroptime ordinatum ac diligenti cura castigatum sum pluribus aliis missis valde necessariis que nunq(ue) in eodem usu fuerund impresse. - 1501 12 23

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys impressum per Jacobum sachon pedemontanum de romano yporegiensis diocesis [1501]
Apimtis natos, ornamentinės raidės, signetas, [8], CXCIX lap.; Archyvinė kopija: 3327MB Viešos prieigos kopija: 74MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lotynų
Pastabos
Kn. pabaigoje spaustuvininko ženklas
Tekstas dviskiltis
Tekstas spausdintas juodai ir raudonai
Sign.: []8, a-z8, τ8, θ7
Egz. def.: trūksta lap. I, LXXIIII-LXXIX, LXXXVII
Su raudonais ir mėlynais inic. - Su marginalijomis liet. k., lot. k.
Sigitas Narbutas, Zigmas Zinkevičius, „Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole“, in: Baltistica, III (2), Priedas, 1989, p. 325–341
Kęstutis Gudmantas, „Vilniaus universiteto bibliotekos paliotipai ir senieji lietuviški įrašai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 21 knyga, 2006, p. 363–372
Giedrius Subačius, Mariusz Leńczuk, Wiesław Wydra, „The Earliest Known Lithuanian Glosses (~1520–1530)“, in: Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 31–70
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 09 09
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Missale ad usum romane ecclesie peroptime ordinatum ac diligenti cura castigatum...[1501 12 23]. – [8], CXCIX lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 432 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis