ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pakajaus-paslas! / verantwortlicher Redacteur Michel Schillok [fakt. Kristupas Kukaitis]. - 1881-1939

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Druck und Verlag von F.W. Siebert [1881-1939]
Apimtis Archyvinė kopija: 495MB Viešos prieigos kopija: 263MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių lotynų lenkų
Pastabos
Priedai: Beilage zu No. ... des „Pakajaus paslas“ / verantwortlicher Redacteur Michel Schillok [fakt. Kristupas Kukaitis]. - [1881-1920]. - Memel : Druck und Verlag von F. W. Siebert, [1881-1920] (Memel : Druck von F. W. Siebert). - [1-4] p. ; 23-25 cm. - Got. šriftas. - Tekstas vok.; Jugendfreund = Jaunųjų draugas / für die Redaktion verantwortlich J. Idzelis. - Jg. 1, 1927, Februar (Nr. 1)-April (Nr. 2). - [Memel : Verlag von F. W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G.], 1927 (Memel : Druck von F. W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G.). - [4] p. ; 25 cm. - Got. šriftas. - Tekstas vok. - 25 ct Nr.
1905-1924 metais kaip priedas prie kai kurių „Pakajaus paslo“ numerių buvo spausdinami religinio turinio veikalai atskirais lapais, kuriuos skaitytojai vėliau galėjo įrišti kaip knygą
Gretut. antr.: Friedensbote, 1930, jul. 18 (Nr. 15)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Friedensbote des Memelländischen Gebetvereins e.[ingetragener] V.[erein], 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14); Friedensbote des Gebetsvereins Memelgebiet, 1934, Aug. 10 (Nr. 16)-1939, Febr. 3 (Nr. 3); vok. dalies antraštė - Friedensbote des Gebetvereins der Evangelischen kirchlichen Gemeinschaft im Memelgebiet, 1936, Mai 1 (Nr. 9)-1939, Febr. 3 (Nr. 3)
Klaidos numeracijoje: 1890, sept. 13 [i.e. 12] (Nr. 37); 1902, merc. 21 (Nr. 21 [i.e. 12]); 1909, now. 12 (Nr. 45 [i.e. 46]); 1925, meiji 8 (Nr. 18 [i.e. 19])
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 09 12
Dvisavaitinis
Savaitinis
Tekstas liet., vok.; dalis teksto lenk., 1892, jan. 22 (Nr. 4); 1904, sept. 30 (Nr. 40), okt. 14 (Nr. 42), now. 4 (Nr. 45), now. 18 (Nr. 47); dalis teksto lot., 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14)
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Antr.: Pakajaus paslas!, 1885, jan. 9 (Nr. 2)-dec. 25 (Nr. 52); Pakajaus paslas, 1886-1914, merc. 27 (Nr. 13), apr. 10 (Nr. 15)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Friedens-Bote, 1914, apr. 3 (Nr. 14); Maldos draugystės pakajaus paslas, 1933, Apr. 7 (Nr. 7)-1939, Febr. 3 (Nr. 3); Friedensbote des Gebetsvereins Memelgebiet, 1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Paantr.: Lietuwos brolams bei seserims Diewo zodi ir surinkimus apsakas, 1885-1900, now. 9 (Nr. 45); Lietuwos broliams bey seserems Diewo zodi ir surinkimus apsakasis, 1900, now. 16 (Nr. 46)-1925, sept. 25 (Nr. 39); Lietuwos broliams bey seserems Diewo zodi ir surinkimus apsakasis : laidzia Klaipedos kraszto Ew.-Lut. maldos draugyste Szilokarcziamoj (Szaline draugyja Rytpr. Ewang. maldu draugijos) : Eigentum des Ev.-Luth. Gebetsvereins für das Memelgebiet in Heydekrug (Zweigverein des Ostpr. Evang. Gebetsverein), 1926, apr. 23 (Nr. 17)-1927, apr. 8 (Nr. 14); laidzia Klaipedos kraszto Ew.-Lut. maldos draugyste Szilokarcziamoj (Szaline draugyja Rytpr. Ewang. maldu draugijos), 1927, apr. 15 (Nr. 15)-1930, jun. 6 (Nr. 12)
Red.: Ch. Kukat (verantw. Red.), 1888, now. 23 (Nr. 47)-1914, jul. 31 (Nr. 31); G. Mäder (verantw. Red.), 1914, aug. 7 (Nr. 32)-1924, apr. 4 (Nr. 14); Franz Gloschat (verantw. Red. i.[n] V.[ertretung]), 1925, jan. 2 (Nr. 1)-sept. 25 (Nr. 39); Daniel Kellnereit (verantw. Red. (atsako uz iture)), 1926, apr. 23 (Nr. 17)-1939, Jun. 23 (Nr. 13); Kellnereit, Daniel (verantw. für das Predigtmanuskript, fur den übrigen Teil der Vorstand), 1927, merc. 11 (Nr. 10)
Leidėjai: F. W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G., 1925, jan. 2 (Nr. 1)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Verlag des Gebetsvereins, 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14); Memelländischer Gebetsverein, 1934, Aug. 10 (Nr. 16)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Išleid. vieta: Heydekrug-Szilutė, 1933, Apr. 7 (Nr. 7)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Got. šriftas
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pakajaus-paslas!. - Klaipėda, 1881-1939
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1130 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 1438 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis