ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ateitis. - 1914-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Ateities“ b-vė [1914]
Apimtis Archyvinė kopija: 1431MB Viešos prieigos kopija: 24MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų rusų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1915, rugs. 29 (Nr. 39); 1916, rugs. 29 (Nr. 103); 1917, vas. 23 (Nr. 8), geg. 18 (Nr. 20), birž. 29 (Nr. 26); dalis teksto rus, 1917, liep. 20 (Nr. 29)-gruod. 28 (Nr. 52)
Aprašyta iš 1914, Nr. 7, 9-28, 39-41, 45, 48-49; 1915, Nr. 1-3, 18-37, 39-76; 1916, Nr. 1-41, 43-115; 1917; 1918, Nr. 6, 9-14
Antr.: sandara, [1918, geg. 3?]-1940, liep. 5 (Nr. 26)
Gretut. antr.: the League, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 37 (Nr. 52); 1938, saus. 7 (Nr. 1)-rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35)-gruod. 30 (Nr. 52); 1939, saus. 6 (Nr. 1)-rugs. 15 (Nr. 37), rugs. 29 (Nr. 39)-gruod. 29 (Nr. 52); 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-bal. 19 (Nr. 16), geg. 3 (Nr. 18)-birž. 14 (Nr. 23), liep. 5 (Nr. 26)
Metr. gretut. antr.: the League, 1919, saus. 2 (Nr. 1), geg. 15 (Nr. 20), spal. 9 (Nr. 41), lapkr. 13 (Nr. 46), gruod. 4 (Nr. 49)-gruod. 11 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52); 1920, saus. 1 (Nr. 1)-gruod. 30 (Nr. 48); 1921, saus. 6 (Nr. 1)-gruod. 29 (Nr. 52); 1922, saus. 5 (Nr. 1)-gruod. 28 (Nr. 52); 1923, saus. 3 (Nr. 1)-kovo 8 (Nr. 10), kovo 22 (Nr. 12)-spal. 18 (Nr. 42), lapkr. 1 (Nr. 44)-gruod. 27 (Nr. 52); 1924, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 24 (Nr. 52); 1925, saus. 1 (Nr. 1)-birž. 11 (Nr. 24), birž. 25 (Nr. 26)-liep. 30 (Nr. 31); 1937, kovo 12 (Nr. 11)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 37 (Nr. 52); 1938, saus. 7 (Nr. 1)-rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35)-gruod. 30 (Nr. 52); 1939, saus. 6 (Nr. 1)-rugs. 15 (Nr. 37), rugs. 29 (Nr. 39)-gruod. 29 (Nr. 52); 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-bal. 19 (Nr. 16), geg. 3 (Nr. 18)-birž. 14 (Nr. 23), liep. 5 (Nr. 26)
Paantr.: the Lithuanian Tri-Weekly, 1915, spal. 2 (Nr. 40)-gruod. 30 (Nr. 76); 1916, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 4 (Nr. 41), bal. 8 (Nr. 43)-rugpj. 12 (Nr. 96); lietuvių savaitraštis : Lithuanian Weekly, 1916, rugpj. 16 (Nr. 97)-1917, gruod. 28 (Nr. 52); liet. savaitraštis : Lithuanian Weekly, 1918, vas. 8 (Nr. 6), kovo 1 (Nr. 9)-bal. 5 (Nr. 14); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas, 1919, saus. 2 (Nr. 1), geg. 15 (Nr. 20), spal. 9 (Nr. 41), lapkr. 13 (Nr. 46), gruod. 4 (Nr. 49)-gruod. 11 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52); 1920, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 22 (Nr. 17); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas = The Lithuanian Weekly, 1920, bal. 29 (Nr. 18)-geg. 20 (Nr. 21), birž. 3 (Nr. 23), birž. 17 (Nr. 25)-rugpj. 19 (Nr. 29); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis = The Lithuanian Weekly, 1920, rugpj. 26 (Nr. 30)-gruod. 30 (Nr. 48); 1921; Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis = The Lithuanian Weekly, 1922, saus. 5 (Nr. 1)-gruod. 28 (Nr. 52); 1923, saus. 3 (Nr. 1)-kovo 8 (Nr. 10), kovo 22 (Nr. 12)-spal. 18 (Nr. 42), lapkr. 1 (Nr. 44)-lapkr. 15 (Nr. 46); Amerikos lietuvių tautinės sandaros laikraštis : dešimties metų sukaktuvių numeris, 1923, lapkr. 22 (Nr. 47)-gruod. 27 (Nr. 52); 1924, saus. 10 (Nr. 2); Amerikos lietuvių tautinės Sandara laikraštis : Lithuanian Weekly, 1924, saus. 3 (Nr. 1), saus. 17 (Nr. 3)-lapkr. 15 (Nr. 46); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : darbo žmonių laikraštis : Lithuanian Weekly, 1924, lapkr. 22 (Nr. 47)-gruod. 24 (Nr. 52); 1925, saus. 1 (Nr. 1)-gruod. 31 (Nr. 53); 1926, saus. 7 (Nr. 1)-gruod. 30 (Nr. 52); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : darbo žmonių laikraštis = Lithuanian Weekly, 1927, saus. 6 (Nr. 1)-bal. 21 (Nr. 16), geg. 5 (Nr. 18)-gruod. 1 (Nr. 47), gruod. 8 (Nr. 49), gruod. 29 (Nr. 52); 1928, saus. 5 (Nr. 1)-rugpj. 23 (Nr. 34); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Weekly, 1928, spal. 12 (Nr. 35)-gruod. 28 (Nr. 46); 1929, saus. 4 (Nr. 1)-gruod. 27 (Nr. 52); 1930, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 26 (Nr. 52); 1931, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 24 (Nr. 52); 1932, saus. 1 (Nr. 1)-vas. 12 (Nr. 7), kovo 11 (Nr. 11), kovo 25 (Nr. 13), bal. 8 (Nr. 15)-geg. 27 (Nr. 22), birž. 10 (Nr. 24)-birž. 17 (Nr. 25), liep. 1 (Nr. 27)-liep. 8 (Nr. 28), rugs. 23 (Nr. 39)-rugs. 30 (Nr. 40); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis, 1933, rugpj. 4 (Nr. 28); 1934, saus. 12 (Nr. 2)-saus. 19 (Nr. 3), vas. 16 (Nr. 7), geg. 11 (Nr. 19), rugpj. 17 (Nr. 33)-rugpj. 24 (Nr. 34), rugs. 7 (Nr. 36), rugs. 28 (Nr. 39)-spal. 6 (Nr. 40), spal. 19 (Nr. 42)-spal. 26 (Nr. 43), gruod. 7 (Nr. 49)-gruod. 14 (Nr. 50), gruod. 28 (Nr. 52); 1935, saus. 4 (Nr. 1), vas. 1 (Nr. 5)-vas. 8 (Nr. 6), vas. 22 (Nr. 8)-kovo 1 (Nr. 9), kovo 22 (Nr. 12)-kovo 29 (Nr. 13), rugpj. 5 (Nr. 30), spal. 25 (Nr. 42)-lapkr. 1 (Nr. 43), lapkr. 15 (Nr. 45), lapkr. 29 (Nr. 47)-gruod. 13 (Nr. 49); 1936, saus. 3 (Nr. 1)-spal. 23 (Nr. 43), lapkr. 6 (Nr. 45)-gruod. 18 (Nr. 51); 1937, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 5 (Nr. 10); Lithuanian Newspaper, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 31 (Nr. 52); 1938, saus. 7 (Nr. 1)-rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35)-gruod. 30 (Nr. 52); 1939, saus. 6 (Nr. 1)-rugs. 15 (Nr. 37), rugs. 29 (Nr. 39)-gruod. 29 (Nr. 52); 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-bal. 19 (Nr. 16), geg. 3 (Nr. 18)-birž. 14 (Nr. 23), liep. 5 (Nr. 26)
Metr. paantr.: Amerikos lietuvių tautinės Sandaros organas : The Organ of the Lithuanian National League of America, 1919, saus. 2 (Nr. 1), geg. 15 (Nr. 20), spal. 9 (Nr. 41), lapkr. 13 (Nr. 46), gruod. 4 (Nr. 49)-gruod. 11 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52); 1920, saus. 1 (Nr. 1)-saus. 8 (Nr. 2); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : savaitinis laikraštis : The Lithuanian Weekly, 1921, kovo 3 (Nr. 9)-liep. 14 (Nr. 28); savaitinis laikraštis, 1921, liep. 21 (Nr. 29)-gruod. 29 (Nr. 52); 1922, saus. 5 (Nr. 1)-gruod. 28 (Nr. 52); 1923, saus. 3 (Nr. 1)-kovo 8 (Nr. 10), kovo 22 (Nr. 12)-spal. 18 (Nr. 42), lapkr. 1 (Nr. 44)-gruod. 20 Nr. 51); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Amerikos lietuvių tautinės Sandaros savaitinis laikraštis, 1923, gruod. 27 (Nr. 52); 1924, liep. 3 (Nr. 27)-gruod. 24 (Nr. 52); 1925, saus. 1 (Nr. 1)-birž. 11 (Nr. 24), birž. 25 (Nr. 26)-liep. 30 (Nr. 31); the Lithuanian Weekly, 1925, birž. 18 (Nr. 25), rugpj. 6 (Nr. 32)-gruod. 31 (Nr. 53); 1926, saus. 7 (Nr. 1)-gruod. 30 (Nr. 52); 1927, saus. 6 (Nr. 1), kovo 17 (Nr. 11); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros savaitinis laikraštis : The Lithuanian Weekly, 1927, saus. 13 (Nr. 2)-kovo 10 (Nr. 10), kovo 24 (Nr. 12)-bal. 21 (Nr. 16), geg. 5 (Nr. 18)-gruod. 1 (Nr. 47), gruod. 8 (Nr. 49), gruod. 29 (Nr. 52); 1928, saus. 5 (Nr. 1)-rugpj. 23 (Nr. 34); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Weekly, 1928, spal. 12 (Nr. 35)-gruod. 28 (Nr. 46); 1929, saus. 4 (Nr. 1)-gruod. 27 (Nr. 52); 1930, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 26 (Nr. 52); 1931, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 24 (Nr. 52); 1932, saus. 1 (Nr. 1)-vas. 12 (Nr. 7), kovo 11 (Nr. 11), kovo 25 (Nr. 13), bal. 8 (Nr. 15)-geg. 27 (Nr. 22), birž. 10 (Nr. 24)-birž. 17 (Nr. 25), liep. 1 (Nr. 27)-liep. 8 (Nr. 28), rugs. 23 (Nr. 39)-rugs. 30 (Nr. 40); 1933, rugpj. 4 (Nr. 28); 1934, saus. 12 (Nr. 2)-saus. 19 (Nr. 3), vas. 16 (Nr. 7), geg. 11 (Nr. 19), rugpj. 17 (Nr. 33)-rugpj. 24 (Nr. 34), rugs. 7 (Nr. 36), rugs. 28 (Nr. 39)-spal. 6 (Nr. 40), spal. 19 (Nr. 42)-spal. 26 (Nr. 43), gruod. 7 (Nr. 49)-gruod. 14 (Nr. 50), gruod. 28 (Nr. 52); 1935, saus. 4 (Nr. 1), vas. 1 (Nr. 5)-vas. 8 (Nr. 6), vas. 22 (Nr. 8)-kovo 1 (Nr. 9), kovo 22 (Nr. 12)-kovo 29 (Nr. 13), rugpj. 5 (Nr. 30), spal. 25 (Nr. 42)-lapkr. 1 (Nr. 43), lapkr. 15 (Nr. 45), lapkr. 29 (Nr. 47)-gruod. 13 (Nr. 49); 1936, saus. 3 (Nr. 1)-spal. 23 (Nr. 43), lapkr. 6 (Nr. 45)-gruod. 18 (Nr. 51); 1937, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 5 (Nr. 10); Amerikos lietuvių tautinės Sandaros laikraštis : Lithuanian Newspaper, 1937, kovo 12 (Nr. 11)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 31 (Nr. 52); 1938, saus. 7 (Nr. 1)-rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35)-gruod. 30 (Nr. 52); Lithuanian Newspaper : Lithuanian Weekly Newspaper, 1939, saus. 6 (Nr. 1)-rugs. 15 (Nr. 37), rugs. 29 (Nr. 39)-gruod. 29 (Nr. 52); 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-bal. 19 (Nr. 16), geg. 3 (Nr. 18)-birž. 14 (Nr. 23), liep. 5 (Nr. 26)
Red.: [Julius Baniulis], 1914; Julius Baniulis, 1915, saus. 20 (Nr. 3), rugs. 29 (Nr. 39); [Konstantinas Norkus], 1918, kovo 29 (Nr. 13)-1919, saus. 2 (Nr. 1); Kastantas Norkus, 1919, geg. 15 (Nr. 20), spal. 9 (Nr. 41), lapkr. 13 (Nr. 46), gruod. 4 (Nr. 49)-gruod. 11 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52)-1920, kovo 25 (Nr. 13), bal. 8 (Nr. 15)-geg. 6 (Nr. 19); K. J. Paulauskas, 1926, geg. 27 (Nr. 21)-1927, kovo 31 (Nr. 13); [Kazys Paulauskas], 1926, saus. 21 (Nr. 1)-geg. 20 (Nr. 20); J. Pronskus, 1927, bal. 7 (Nr. 14)-bal. 21 (Nr. 16), geg. 5 (Nr. 18)-gruod. 1 (Nr. 47), gruod. 8 (Nr. 49), gruod. 29 (Nr. 52)-1928, bal. 19 [i.e. 26] (Nr. 16 [i.e. 17]); [Nadas Rastenis], 1923; [Albinas Rimka], 1915, spal. 2 (Nr. 40)-1917, bal. 27 (Nr. 17); [Jonas Strimaitis], 1917, geg. 4 (Nr. 18)-1918, kovo 22 (Nr. 12); [Matas Šalčius], 1917, rugpj. 24 (Nr. 34)-1918, kovo 8 (Nr. 10); V. J. Šliakys (Vincent J. Szliakys), 1920, geg. 13 (Nr. 20)-liep. 8 (Nr. 28), rugpj. 26 (Nr. 30)-spal. 14 (Nr. 37), spal. 28 (Nr. 39)-lapkr. 4 (Nr. 40), gruod. 2 (Nr. 44)-gruod. 9 (Nr. 45); 1921, vas. 10 (Nr. 6)-gruod. 29 (Nr. 52); 1922-1923, saus. 25 (Nr. 4), vas. 22 (Nr. 8)-1924, birž. 26 (Nr. 26); Anthony A. Tulys, 1924, liep. 3 (Nr. 27)-1926, saus. 14 (Nr. 2); Mikas Vaidyla, 1929, birž. 28 (Nr. 26)-1930, vas. 28 (Nr. 9)
Publikavimo vieta: Chicago, Ill., 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1940
Leidėjai: C. Prataps ir Ko, 1917, saus. 26 (Nr. 4)-kovo 9 (Nr. 10); „At.“ dr-ja („Ateities“ dr-jos), 1917, kovo 16 (Nr. 11)-birž. 29 (Nr. 26); Ateities kooperacijos draugija, Ink, 1917, liep. 6 (Nr. 27)-liep. 23 (Nr. 47), gruod. 21 (Nr. 51)-gruod. 28 (Nr. 52); 1918, vas. 8 (Nr. 6), kovo 1 (Nr. 9)-bal. 5 (Nr. 14); Amerikos lietuvių tautinė Sandara, 1919, saus. 2 (Nr. 1), geg. 15 (Nr. 20), spal. 9 (Nr. 41), lapkr. 13 (Nr. 46), gruod. 4 (Nr. 49), gruod. 11 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52); 1920, saus. 1 (Nr. 1)-gruod. 30 (Nr. 48); 1921; 1922; 1923, kovo 8 (Nr. 10), kovo 22 (Nr. 12)-spal. 18 (Nr. 42), lapkr. 1 (Nr. 44)-gruod. 27 (Nr. 52); 1928, spal. 12 (Nr. 35)-1932, vas. 12 (Nr. 7), kovo 11 (Nr. 11), kovo 25 (Nr. 13), bal. 8 (Nr. 15)-geg. 27 (Nr. 22), birž. 10 (Nr. 24), birž. 17 (Nr. 25), liep. 1 (Nr. 27)-liep. 8 (Nr. 28), rugs. 23 (Nr. 39); the Lithuanian National League of America, 1924, saus. 3 (Nr. 1)-gruod. 24 (Nr. 52); 1925, saus. 1 (Nr. 1)-gruod. 31 (Nr. 53); 1926, saus. 7 (Nr. 1)-1927, gruod. 1 (Nr. 47), gruod. 8 (Nr. 49), gruod. 29 (Nr. 52)-1928, rugpj. 23 (Nr. 34); 1933, rugpj. 4 (Nr. 28); 1934, saus. 12 (Nr. 2)-saus. 19 (Nr. 3), vas. 16 (Nr. 7), geg. 11 (Nr. 19), rugpj. 17 (Nr. 33)-rugpj. 24 (Nr. 34), rugs. 7 (Nr. 36), rugs. 28 (Nr. 39)-spal. 6 (Nr. 40), spal. 19 (Nr. 42)-spal. 26 (Nr. 43), gruod. 7 (Nr. 49)-gruod. 14 (Nr. 50), gruod. 28 (Nr. 52); 1935, saus. 4 (Nr. 1), vas. 1 (Nr. 5)-vas. 8 (Nr. 6), vas. 22 (Nr. 8)-kovo 1 (Nr. 9), kovo 22 (Nr. 12)-kovo 29 (Nr. 13), rugpj. 5 (Nr. 30), spal. 25 (Nr. 42)-lapkr. 1 (Nr. 43), lapkr. 15 (Nr. 45), lapkr. 29 (Nr. 47)-gruod. 20 (Nr. 50); 1936, saus. 3 (Nr. 1)-spal. 23 (Nr. 43), lapkr. 6 (Nr. 45)-gruod. 18 (Nr. 51); 1937, saus. 1 (Nr. 1)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 31 (Nr. 52); 1938, saus. 7 (Nr. 1)-rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35)-gruod. 30 (Nr. 52); 1939, saus. 6 (Nr. 1)-rugs. 15 (Nr. 37), rugs. 29 (Nr. 39)-gruod. 29 (Nr. 52); 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-bal. 19 (Nr. 16), geg. 3 (Nr. 18)-birž. 14 (Nr. 23); Michael Narvid, 1932, rugs. 23 (Nr. 39)-rugs. 30 (Nr. 40)
Priedai: Ateitis. Kaledu priedas. - 1915, gruod. 24 (Nr. 74), d. 2. - 4 p. ; 53 cm
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 01 23
Savaitinis
3 kartus per sav.
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ateitis. - So. Boston, Mass., 1914-1918
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 96 vaizdai

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis