ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ateitis. - 1914-1918

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Ateities“ b-vė [1914-1918]
Apimtis Archyvinė kopija: 1431MB Viešos prieigos kopija: 24MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų rusų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1915, rugs. 29 (Nr. 39); 1916, rugs. 29 (Nr. 103); 1917, vas. 23 (Nr. 8), geg. 18 (Nr. 20), birž. 29 (Nr. 26); dalis teksto rus, 1917, liep. 20 (Nr. 29)-gruod. 28 (Nr. 52)
Aprašyta pagal 1914, Nr. 7, 9-28, 39-41, 45, 48-49; 1915, Nr. 1-3, 18-37, 39-76; 1916, Nr. 1-41, 43-115; 1917; 1918, Nr. 6, 9-14
Paantr.: The Lithuanian Tri-Weekly, 1915, spal. 2 (Nr. 40)-gruod. 30 (Nr. 76); 1916, saus. 1 (Nr. 1)-bal. 4 (Nr. 41), bal. 8 (Nr. 43)-rugpj. 12 (Nr. 96); lietuvių savaitraštis : Lithuanian Weekly, 1916, rugpj. 16 (Nr. 97)-1917, gruod. 28 (Nr. 52); liet. savaitraštis : Lithuanian Weekly, 1918, vas. 8 (Nr. 6), kovo 1 (Nr. 9)-bal. 5 (Nr. 14)
Red.: [Julius Baniulis], 1914; Julius Baniulis, 1915, saus. 20 (Nr. 3), rugs. 29 (Nr. 39); [Albinas Rimka], 1915, spal. 2 (Nr. 40)-1917, bal. 27 (Nr. 17); [Jonas Strimaitis], 1917, geg. 4 (Nr. 18)-1918, kovo 22 (Nr. 12); [Matas Šalčius], 1917, rugpj. 24 (Nr. 34)-1918, kovo 8 (Nr. 10); [Konstantinas Norkus], 1918, kovo 29 (Nr. 13)-bal. 5 (Nr. 14)
Leidėjai: C. Prataps ir Ko, 1917, saus. 26 (Nr. 4)-kovo 10 (Nr. 10); „Ateities“ dr-ja, 1917, kovo 16 (Nr. 11)-birž. 29 (Nr. 26); Ateities kooperacijos draugija, Ink., 1917, liep. 6 (Nr. 27)-1918, bal. 5 (Nr. 14)
Priedai: Ateitis. Kaledu priedas. - 1915, gruod. 24 (Nr. 74), d. 2. - 4 p. ; 53 cm
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 01 23
Savaitinis
3 kartus per sav.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ateitis. - So. Boston, Mass., 1914-1918
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 96 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis