ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jaunasis ūkininkas. - 1932-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Ūkininko patarėjas] [1932-1940]
Apimtis Archyvinė kopija: 643MB Viešos prieigos kopija: 11MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Jaunųjų ūkininkų ratelių laikraštis : eina kas savaitę su "Ūkininko patarėju", 1932, gruod. 9 (Nr. 13)-1936, gruod. 31 (Nr. 53); jaunųjų ūkininkų laikraštis : "Ūkininko patarėjo" nemokamas priedas, 1937, saus. 14 (Nr. 1)-gruod. 30 (Nr. 26); savaitinis jaunųjų ūkininkų laikraštis, 1938, saus. 13 (Nr. 1)-1939, gruod. 28 (Nr. 38); jaunųjų ūkininkų laikraštis, 1940, saus. 11 (Nr. 1)-lapkr. 28 (Nr. 36)
Red.: nenurodyta, 1932, liep. 1 (Nr. 1)-1936, gruod. 31 (Nr. 53); Balys Gaidžiūnas, 1937, saus. 14 (Nr. 1)-1939, saus. 12 (Nr. 2); Jonas Rackevičius, 1939, saus. 19 (Nr. 3)-1940, birž. 27 (Nr. 18); R. Žebenka, 1940, liep. 11 (Nr. 19); A. Jozėnas-Baltušis, 1940, liep. 25 (Nr. 20)-lapkr. 28 (Nr. 36)
Leidėjai: JŪR [Jaunųjų ūkininkų ratelių] sąjunga, 1937, saus. 14 (Nr. 1)-1940, birž. 27 (Nr. 18); Žemės ūkio rūmai, 1940, liep. 11 (Nr. 19)-rugs. 15 (Nr. 25); Ž.Ū. Komisarijatas, 1940, rugs. 29 (Nr. 27); nenurodyta, 1932, liep. 1 (Nr. 1)-1936, gruod. 31 (Nr. 53), 1940, spal. 6 (Nr. 28)-lapkr. 28 (Nr. 36)
Priedas prie: Ūkininko patarėjas, 1932, liep. 1 (Nr. 1)-1940, rugpj. 22 (Nr. 22)
Priedas prie: Valstiečių laikraštis, 1940, rugs. 1 (Nr. 23)-lapkr. 28 (Nr. 36)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 03 17
Savaitinis
Dvisavaitinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Jaunasis ūkininkas. - [Kaunas], 1932-1940. - ISSN 1648-5912
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 52 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
316.346-053.67(474.5)(054), 63(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis