ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Giedra / redaktorius Anicetas M. Linkus. - 1922-1926

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių Romos katalikų moksleivių susivienijimas Amerikoje] [1922-1926]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 7187MB Viešos prieigos kopija: 172MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1922, Nr. 5, 11; 1923, Nr. 5, 10; 1924, Nr. 3, 5, 10, 11; 1925, Nr. 1, 4, 10, 12; 1926, Nr. 3/4
Red. komisija: Petras Daužvardis, Juozafina Komičiutė, Simanas Rakauskas, Elena Šulčiutė (E. Šulčiutė), K. Urbonavičius, 1922, Nr. 1-8; M.F. Daumantas, Petras Česnulis, Ant. Karužis (A. Karužiškis); Juzė Leonaitė, Jonas Zakulionis (Jonas Zabulionis), 1922, Nr. 9, 11, 12; 1923, Nr. 2, 3, 5, 7; P. Daužvardis, P. Juras, Pranas Juškaitis, A. Knežys, S. Knežys, 1923, Nr. 10; P. Daužvardis, P. Juras, P. Juškaitis, A. Kneižys, 1923, Nr. 11-1924, Nr. 1-8, 12; M. Bagdonas, V. Galnaitė, J. Navickas, J. Pentis, J. Poška, J. Šlikas, 1925, Nr. 2, 3, 5, 7-9
Su met. turinio r-kle, 1922-1925
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 04 04
Mėnesinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Giedra. - Chicago (Ill.), 1922-1926
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1372 vaizdai

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis