ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Giedra / redaktorius Anicetas M. Linkus. - 1922-1926

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių Romos katalikų moksleivių susivienijimas Amerikoje] [1922-1926]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 7187MB Viešos prieigos kopija: 172MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1922, Nr. 5, 11; 1923, Nr. 5, 10; 1924, Nr. 3, 5, 10, 11; 1925, Nr. 1, 4, 10, 12; 1926, Nr. 3/4
Red. komisija: Petras Daužvardis, Juozafina Komičiutė, Simanas Rakauskas, Elena Šulčiutė (E. Šulčiutė), K. Urbonavičius, 1922, Nr. 1-8; M.F. Daumantas, Petras Česnulis, Ant. Karužis (A. Karužiškis); Juzė Leonaitė, Jonas Zakulionis (Jonas Zabulionis), 1922, Nr. 9, 11, 12; 1923, Nr. 2, 3, 5, 7; P. Daužvardis, P. Juras, Pranas Juškaitis, A. Knežys, S. Knežys, 1923, Nr. 10; P. Daužvardis, P. Juras, P. Juškaitis, A. Kneižys, 1923, Nr. 11-1924, Nr. 1-8, 12; M. Bagdonas, V. Galnaitė, J. Navickas, J. Pentis, J. Poška, J. Šlikas, 1925, Nr. 2, 3, 5, 7-9
Su met. turinio r-kle, 1922-1925
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 04 04
Mėnesinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Giedra. - Chicago (Ill.), 1922-1926
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1372 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis