ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pažanga / redaktorius F. Kemėšis. - 1915-1917

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Draugas Publ. Co [1915-1917]
Apimtis Archyvinė kopija: 939MB Viešos prieigos kopija: 17MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1917, Nr. 1
Paantr.: literatūros, mokslo, visuomenės ir politikos mėnesinis žurnalas = Lithuanian literary and scientific magazine, 1917, Nr. 1-10/12
Red.: Julius B. Kaupas, 1915, Nr. 3-4; Francis Augustaitis, 1916, Nr. 1, 1917, Nr. 1-10/12
Nebuvo leista 1915, rugpjūtį-gruodį
Publikavimo vieta: Girardville, Pa., 1916, Nr. 1-9; Mahanoy City, Pa., 1916, Nr. 10-1917, Nr. 10/12
Leidėjai: nenurodyta, 1916, Nr. 1-11/12; The Lithuanian R.C. Priests’ Association of America, 1917
Yra klaidų numeracijoje
Su met. turinio r-kle, 1916
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 04 13
Mėnesinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pažanga. - Chicago, 1915-1917
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 91 vaizdas
UDK indeksas
325.2(73)(=172)(051), 3(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis