ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Muzikos žinios / Amerikos lietuvių vargonininkų sąjunga. - 1934-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Amerikos lietuvių vargonininkų sąjunga [1934]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 656MB Viešos prieigos kopija: 13MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Str. liet., angl.
Rengėjai: Vargonininkų sąjunga, vol. 1, 1935, Nr. 12, vol. 2, 1935, Nr. 1-vol. 4, 1938, Nr. 7; Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjunga, [1991]-
Red.: A.S. Pocius (vyr. red.), N. Kulys (red. vedėjas), vol. 2, 1935, Nr. 1-vol. 4, 1938, Nr. 11; N. Kulys (red. vedėjas), vol. 4, 1938, Nr. 12-vol. 6, 1940, Nr. 6; Anthony S. Pocius, vol. 11, 1945, Nr. 4; Ignas K. Sakalas, vol. 12, 1947, Nr. 1-vol. 11, 1951, Nr. 4; Vaclovas Zakarauskas, vol. 11, 1952, Nr. 1/2-vol. 13, 1953, Nr. 2; Juozas Kreivėnas, vol. 20, 1954, Nr. 1-1966, Nr. 2/3, Nr. 236/7 (1986); nenurodytas, 1967, Nr. 1-1969, Nr.1/2; V. Mamaitis, 1969, Nr. 3-1974, Nr. 2/3; Algirdas Kačanauskas, 1974, Nr. 4-1976, Nr. 3/4; Vytautas Kerbelis, 1978, Nr. 3/4-1981, Nr. 1/2; Kazys Skaisgirys, Stasys Sližys, Nr. 238 (1987)-
Red. kol.: Vytautas Kerbelis, Juozas Stankūnas, 1977, Nr. 1/2-1978, Nr. 1/2; A. Giedraitis, 1982, Nr. 1-Nr. 235 (1985)
Paantr.: mėnesinis leidinys, vol. 1, 1935, Nr. 12; nenurodyta, vol. 2, 1935, Nr. 1-vol. 4, 1938, Nr. 7; bertaininis muzikos žurnalas, vol. 11, 1945, Nr. 4; bertaininis laikraštis, vol. 12, 1947, Nr. 1-vol. 11, 1951, Nr. 4; mėnesinis muzikos žurnalas, vol. 11, 1952, Nr. 1/2-vol. 13, 1952, Nr. 8
Leidėjai: L.R.K. vargonininkų sąjungos valdyba, vol. 2, 1935, Nr. 1-vol. 4, 1938, Nr. 7; Vargonininkų sąjunga, vol. 4, 1938, Nr. 8-vol. 11, 1945, Nr. 4, vol. 11, 1952, Nr. 1/2-vol. 13, 1953, Nr. 2; ALRK vargonininkų sąjunga, vol. 12, 1947, Nr. 1-vol. 11, 1951, Nr. 4; A.L.R.K. vargonininkų sąjunga, vol. 20, 1954, Nr. 1-vol. 21, 1955, Nr. 4; Amerikos lietuvių Romos katalikų vargonininkų sąjunga, vol. 24, 1958, Nr. 1-1964, Nr. 1; Amerikos lietuvių Romos katalikų (ALRK) vargonininkų sąjungos leidinys, 1966, Nr. 2/3; ALRK vargonininkų bei kitų lietuvių muzikų sąjunga, 1967, Nr. 1-1970, Nr. 1; Lietuvių vargonininkų-muzikų sąjunga, 1972, Nr. 1/2-1974, Nr. 2/3, 1977, Nr. 1/2-Nr. 235 (1986); Amerikos lietuvių vargonininkų-muzikų sąjunga, 1974, Nr. 4-1976, Nr. 3/4; Amerikos lietuvių muzikos sąjunga, Nr. 236/7 (1986)-Nr. 239 (1988); Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjunga, Nr. 240 (1989)-
Publikavimo vietos: Elizabeth, New Jersey, 1968-1974; Brooklyn, 1975-1982
Išsp. rotatoriumi, vol. 1, 1934, Nr. 1-vol. 1, 1935, Nr. 11
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 06 08
Įvairaus dažnumo
Kasmetinis
Ketvirtinis
Mėnesinis
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Muzikos žinios. - Chicago, Ill., 1934-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 64 vaizdai
Ištekliaus apimtis: 66 vaizdai
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
UDK indeksas
78((73)(=882)(051), 325.2(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis