ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Studentų varpas. - 1947-1960

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Lietuvių tremtinių studentų varpininkų sąjunga] [1947-1960]
Apimtis Archyvinė kopija: 157MB Viešos prieigos kopija: 31MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: mėnesinis pažangios tautinės demokratinės minties studentų laikraštis, 1947, Nr. 4/5-Nr. 8/9; Lietuvos nepriklausomybės 30-ties metų ir Lietuvos varpininkų sąjūdžio 60-ties metų sukaktims paminėti jubiliejinis Lietuvių tremtinių studentų varpininkų sąjungos leidinys, 1948
Red.: T. Antanaitis, Z. Dailidka, V. Bildušas, 1958; G.J. Lazauskas, 1960
Publikavimo duom.: Schweinfurt: Žalgiris, 1948
Leidėjai: Studentų varpininkų sąjunga Chicagoje, 1958; Varpininkų leidinių fondas, 1960
Publikavimo vieta: Chicago, 1958, 1960
1958 buvo priedu prie: Sėja, 1958, Nr. 2(51) (vasaris/balandis)
1960 siunčiamas skaitytojams vietoj „Sėjos“, 1960, Nr. 4(66) (liepa/rugpjūtis)
Išleista ne spaustuviniu būdu, 1947
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 06 08
1 kartą per metus
Mėnesinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas JPEG formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Studentų varpas. - [S.l.], 1947-1960
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 112 vaizdų
UDK indeksas
325.2(=882)(051), 329.78(=882)(051), 378(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis