ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus žinios / redaktorius išleidėjas Petras Vileišis. - 1904-1909

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys P. Vileišis [1904-1909]
Apimtis Archyvinė kopija: 561MB Viešos prieigos kopija: 9MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: [Jonas Jablonskis], 1904; [Jonas Kriaučiūnas (fakt. red.)], 1904-1906, saus. 8(21) (Nr. 6); [Antanas Smetona], 1904; 1906, gruod. 4(17) (Nr. 271)-1907, bal. 7(20) (Nr. 79); Petras Vileišis (P. Vileišis), 1904; 1906, liep. 9(22) (Nr. 147), rugpj. 8(21) (Nr. 172)-rugpj. 11(24) (Nr. 175), rugpj. 17(30) (Nr. 179)-rugpj. 18(31) (Nr. 180), rugs. 19(spal. 2) (Nr. 206); 1907, saus. 10(23) (Nr. 7)-rugs. 11(24) (Nr. 140); [Povilas Višinskis (fakt. red.)], 1904-1905, saus. 1 (Nr. 1); [Pranas Klimaitis], 1905-1906, saus. 8(21) (Nr. 6); Kazys Puida (K. Puida) [fakt. red.], 1905, ruduo - 1906, saus. 9 (Nr. 6); (red. sekretorius), 1906, geg. 31(birž. 13) (Nr. 115)-birž. 24(liep. 7) (Nr. 135), rugpj. 8(21) (Nr. 172)-rugpj. 11(24) (Nr. 175), rugpj. 17(30) (Nr. 179)-rugpj. 18(31) (Nr. 180), rugpj. 26(rugs. 8) (Nr. 187)-rugpj. 27(rugs. 9) (Nr. 188); (red.) - 1906, liep. 11(24) (Nr. 148)-rugpj. 6(19) (Nr. 171), rugpj. 12(25) (Nr. 176)-rugpj. 15(28) (Nr. 178), rugpj. 19(rugs. 1) (Nr. 181)-rugpj. 25(rugs. 7) (Nr. 186), rugpj. 29(rugs. 11) (Nr. 189)-rugs. 17(30) (Nr. 205), rugs. 20(spal. 3) (Nr. 207)-lapkr. 3(16) (Nr. 244), lapkr. 5(18) (Nr. 246)-1907, saus. 9(22) (Nr. 6); [Vaižgantas (fakt. red.)], 1906, gruod. 4(17) (Nr. 271)-1907, bal. 7(20) (Nr. 79) (Nr. 79); [Stasys Matulaitis], 1907; Jonas Vileišis (fakt. red.), 1907, rugpj. 21(rugs. 3) (Nr. 123)-rugs. 11(24) (Nr. 140); (red.), rugs. 12(25) (Nr.141)-1909; [Mykolas Biržiška], 1908; [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė], 1908
Red. nariai: [Gasparas Baltakys, Jurgis Baltrušaitis, Liudas Gira, Juozas Grigaitis, Antanas Rucevičius, Kazimieras Šeškevičius, Jurgis Šlapelis, Jonas Vaitiekūnas], 1904-1906; [Mykolas Biržiška, Stasys Matulaitis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Jonas Vileišis, Adolfas Vėgėlė], 1907-1909
1907, bal. 8-birž. 19 neišėjo. Nuo 1909, birž. 6 vietoje pradėjo eiti „Lietuvos žinios“
Leidėjai: K. Puida, 1906, liep. 11(24) (Nr. 148)-rugpj. 6(19) (Nr. 171); J. Vileišis - 1907, gruod. 21(saus. 3) (Nr. 224)-1909; [Jonas, Vileišis, Stanislovas Matulaitis ir Ko, pasitikėjimo bendrovė] - 1907, rugpj. 21(rugs. 3) (Nr. 123)-1909
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 08 02
Kasdieninis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vilniaus žinios. - Vilnius, 1904-1909. - ISSN 1822-2080
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 24 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
308(474.5)(054), 070(474.5)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis