ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gimtoji kalba / atsakomasis redaktorius Jurgis Talmantas. - 1933-1941, 1958-1968

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1933-1941]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 312MB Viešos prieigos kopija: 9MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: bendrinės kalbos laikraštis, 1938, sąs. 1-1941, sąs. 1/3; bendrinės kalbos laikraštis : Lietuvių kalbos draugijos organas, leidžiamas JAV LB Kultūros fondo, 1958, Nr. 1-1968, Nr. 1/2
Red.: Leonardas Dambrauskas, 1936, sąs. 1/2-1937, sąs. 10; Petras Jonikas, 1938, sąs. 1-1940, sąs. 9/10, 1958, Nr. 1-1960, Nr. 4; Pranas Skardžius, 1941, sąs. 1/3; Leonardas Dambriūnas, 1961, Nr. 1-1968, Nr. 1/2
Red. komis.: P. Jonikas, 1958, Nr. 1-1964, Nr. 4; A. Salys, 1958, Nr. 1-1964, Nr. 4; Pr. Skardžius, 1958, Nr. 1-1964, Nr. 4
Publikavimo vietos: Vilnius, 1941; Chicago, Ill., 1958-1968
Leidėjai: bendrovė "Sakalas", 1935, sąs. 3-1937, sąs. 10; Lietuvių kalbos draugija, 1938, sąs. 1-1940, sąs. 9/10; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos institutas, 1941, sąs. 1/3; JAV LB Kultūros fondas, 1958, Nr. 1-1968, Nr. 1/2
1933, sąs. 3-1934, sąs. 5/6 buvo priedu prie: Židinys
Bibliogr. leid. gale
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2017 10 30
Ketvirtinis
Mėnesinis
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Gimtoji kalba. - Kaunas, 1933-1941, 1958-1968
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 48 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
811.172(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis