ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Brangusis: „Šiuomi turime garbės pranešti, kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus prasideda pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos kovo, 1927 m. ...“ / ... L.D.S. centro valdyba. - 1926

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Išleidimo duomenys [Lietuvių darbininkų s-ga] [1926]
Apimtis [1] p.; Archyvinė kopija: 42MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieš antr.: Lietuvių darbininkų sąjunga [...] So. Boston, Mass.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 05 03
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Brangusis: „Šiuomi turime garbės pranešti, kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus prasideda pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos kovo, 1927 m. …“ : [raginimas stoti į Lietuvių darbininkų sąjungą bei prenumeruoti laikraštį „Darbininkas“] / … L.D.S. centro valdyba. - [Bostonas (Mas.)], 1926]. - [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
UDK indeksas
061.23(73)(=172), 070(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis