ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Dirva / [red. Vincas Jokubynas]. - 1916-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvių spaudos bendrija [1916]
Apimtis Archyvinė kopija: 4666MB Viešos prieigos kopija: 62MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: nenurodyta, 1945-1963; iliustruotas tautinės minties lietuvių laikraštis, 1964, saus. 3-1965, bal. 12, 1967, kovo 3-1970, liep. 22; tautinės minties lietuvių laikraštis, 1965, bal. 14-1967, kovo 1, 1970, liep. 24-1996, geg. 14; lietuvių tautinės minties laikraštis, 1996, geg. 21-
Red.: [Juozas Gedminas], 1917; [Kazys Karpius], 1917, lapkritis-1932; [Nadas Rastenis (laikinasis red.)], 1925; K.S. Karpius (Managing editor), 1936, geg. 8 (Nr. 19)-gruod. 24 (Nr. 52); 1937-1939; 1940, saus. 5 (Nr. 1)-vas. 2 (Nr. 5), vas. 16 (Nr. 7)-birž. 14 (Nr. 24); 1941-1948; Vincas Rastenis, 1948-1951; Balys Gaidžiūnas, 1951 (vyr. red. 1959)-1962, kovo 30, 1991, vas. 7-1994, kovo 10; Vyt. Gedgaudas; 1959-1991, saus. 31; J.P. Palukaitis, 1959-1961, lapkr. 1, 1962, bal. 2-1964, lapkr. 4; Jonas Čiuberkis, 1962, bal. 2-1968, rugpj. 30; Aleksas Laikūnas (associate editor), 1973, birž. 1-1975, geg. 23; nenurodytas, 1994, kovo 14-bal. 21; Anicetas Bundonis, 1994, bal. 28-1995, lapkr. 18; nenurodytas, 1995, lapkr. 23-1996, rugs. 10; Jonas Jasaitis, 1996, rugs. 17-
Redakcinė kolegija: P. Bastys, 1958-1966, rugs. 30; E. Čekienė, 1958-1966, rugs. 30; A. Musteikis, 1958; R. Mieželis, 1958-1966, rugs. 30; J.P. Palukaitis, 1958; J. Paplėnas, 1958-1960, rugs. 14; V. Rastenis, 1958-1966, rugs. 30; St. Santvaras, 1958-1966, rugs. 30; J. Čiuberkis, 1962, vas. 9-kovo 30; A. Laikūnas, 1962, bal. 27-1966, rugs. 30
Leidėjai: Ohio Lietuvių spaudos bendrija, 1921-1933, rugpj. 18 (Nr. 33); Ohio Lietuvių spaudos b-vė (Ohio Lietuvių spaudos bendrovė), 1933, rugpj. 25 (Nr. 34)-1940, birž. 14 (Nr. 24); K.S. Karpius, 1941-1948; Vincas Rastenis, 1948-1951; Viltis, Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugija, 1952-
Priedas: Tėviškėlė
Priedas: Dirvos dienrodis-kalendorius 1951 m. : nemokamas priedas "Dirvos" prenumeratoriams
Atspaudas iš: Dirva, 1965 m., Nr. 129-132: Mūsų jaunimas Lietuvos laisvės sutemų laikais / J. Puzinas. - [Tabor Farm, Sodus, Mich. : J.J. Bachunas, 1966]
Su numeruotu vidiniu priedu: Studentų žodis, 1952-1958
Kai kurie numeriai 1949-1968 išleisti dviem dalimis
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 05 21
Nežinomas
Savaitinis
2 kartus per sav.
3 kartus per sav.
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Dirva. - Cleveland'e, Oh., [1916]-
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 216 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 3215 vaizdų
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(054), 3(474.5)(054)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis