ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šviesa / atsakomingasis redaktorius R. Mizara. - 1934-1980

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija [1934-1980]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 15242MB Viešos prieigos kopija: 350MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių anglų
Pastabos
Dalis teksto angl., 1934, Nr. 4, 1935, Nr. 4, 1936, Nr. 4, 1937, Nr. 1, 4, 1938, Nr. 4, 1939, Nr. 4, 1940, Nr. 4
Gretutinė antr.: The Light, 1934, Nr. 2-1940, Nr. 2
Paantr.: Political, scientific and literary quarterly, issued by American Lithuanian Workers Literary Society, 1934, Nr. 2 -1940, Nr. 2 gretutinė
Ats. red.: A. Bimba, 1936, Nr. 2-1980, Nr. 1
Red. komisija: A. Bimba, J.J. Kaškiaučius, J. Kuodis, R. Mizara, S. Sasna, D.M. Šolomskas, 1936, Nr. 2-3; A. Bimba, J.J. Kaškiaučius, J. Kuodis, R. Mizara, L. Pruseika, S. Sasna, D.M. Šolomskas, 1936, Nr. 4-1938, Nr. 1; A. Bimba, A. Gilmanas, J.J. Kaškiaučius, R. Mizara, L. Pruseika, E. Vilkaitė, 1938, Nr. 2-1939; A. Bimba, A. Gilmanas, J.J. Kaškiaučius, J. Kuodis, R. Mizara, 1940, Nr. 2; R. Mizara, A. Bimba (ats. red.), V. Tauras, 1945, Nr. 1-1949, Nr. 4; R. Mizara, A. Bimba (ats. red.), J. Gasiūnas, 1950 Nr. 1-1952, Nr. 4; R. Mizara, A. Bimba (ats. red.), D.M. Šolomskas, 1953, Nr. 1-Nr. 2; R. Mizara, A. Bimba (ats. red.), 1953, Nr. 3-1967, Nr. 3; Red. Antanas Bimba, 1967, Nr. 4-1980, Nr. 1
Išleid. vietos: Richmond Hill, N.Y., 1950-1959; Ozone Park, N.Y., 1960-1980
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 08 21
Ketvirtinis
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Šviesa. - Brooklyn, N.Y., 1934-1980
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1704 vaizdai
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis