ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Виленскiй вѣстникъ. - 1841-1916

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1841-1916]
Apimtis Archyvinė kopija: 44265MB Viešos prieigos kopija: 702MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema kirilica
Kalbos
rusų lenkų
Pastabos
Gretut. tekstas rus., lenk., 3 янв.(stycz.) 1841 (№ 1)-19 марта (mar.) 1864 (№ 31)
Tekstas rus., 21 марта 1864 (№ 32)-18 февр. 1916 (№ 3825)
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Gretut. antr. lenk., 3 янв.(stycz.) 1841 (№ 1)-31 дек.(grud.) 1863 (№ 149)
Red.: [А. Одынец (Odyniec), А.К. Киркор, А.И. Забелин, П.Е. Рощин, М. Де-Пулэ, И.А. Никотин, В.В. Рощин, В.Н. Соколов, С.А. Поль, А.С. Вруцевич, П.Г. Бывалькевич, Я.В. Судаков, В.А. Чумиков, Г.Н. Тарановский, Ф.Н. Молодзинский, В.В. Теплов, В.Ф. Курилло, П.И. Шеметило, В.Г. Пугавко, Д.И. Павлов]
Publikavimo vieta: Гомель, 15 окт. 1915 (№ 3713)-18 февр. 1916 (№ 3825)
Spaustuvės: [Тип. А. Марциновского, А. Киркора, Вилен. губерн. правления, А.Г. Сыркина, М. Ромма, Рус. почин, М.Д. Новогрудского]
Numeracija: metinė, 3 янв.(stycz.) 1841 (№ 1)-6 авг. 1903 (№ 182); ištisinė, 7 авг. 1903 (№ 1)-5 авг. 1915 (№ 3712); 15 окт. 1915 (№ 3713)-18 февр. 1916 (№ 3825)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2018 12 07
Kasdieninis
3 kartus per sav.
2 kartus per sav.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Виленскiй вѣстникъ. - Вильна (Wilno), 1841-1916
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 940 vaizdų
Ištekliaus apimtis: 814 vaizdų
Susijusios vietos
UDK indeksas
323.15(474.5)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis