ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Aušrinė / [redaktorius Stasys Šilingas]. - 1910-1914, 1917, 1919-1926, 1931-1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys F. Bortkevičienė [1910-1914]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 7130MB Viešos prieigos kopija: 178MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: "Lietuvos žinių" literatūros ir mokslo nemokamas priedas prie Nr. ..., [1910], Nr. 2-7, 1911-1914; pažangiosios moksleivijos mėnesinis laikraštis : [žurnalas], 1917, Nr. 1-2/3; socialistinės moksleivijos laikraštis : [žurnalas], 1919-1926; laisvos socialistnės minties žurnalas, 1931-1933; nenurodyta, 1917, Nr. 4/6
Red.: Stasys Šilingas, 1910; Petras Klimas, 1911, Nr. 1-4; S. Mošinskaitė, 1911, Nr. 5; Nr. 13 (1911); 1912-Nr. 25 (1913); J. Žymantienė (ats. red.), Nr. 26-27 (1913); 1914; A. Renkė, 1920, Nr. 3/4; 1921, Nr. 1; Jonas Baronas (ats. red.), 1922, Nr. 1, 2; M. Strimaitis (ats. red.) [fakt. Kazys Boruta], 1923; 1925, Nr. 1/2-6; 1926, Nr. 7/8-9; K. Bubnys (ats. red.), 1925, Nr. 7, 8/9; 1926, Nr. 1-6; L. Gruodis (ats. red.), 1926, Nr. 10; J. Kruopas (ats. red.), 1931; J. Klimavičius (ats. red.), 1932; J. Klimavičius (ats. red.) [fakt. Kazys Boruta], 1933
Red. komisija: [Pranas Dovydaitis, Petras Klimas, Juozas Papečkys, Rapolas Skipitis, Stasys Šilingas], 1910; [Julius Abraitis, Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė, Vladas Bukaveckas, Petras Klimas, Adomas Lastas, Stasys Naginskas, Juozas Papečkys], 1911; [Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė, Vladas Bukaveckas, Romanas Bytautas, Juozas Marcinkus, Juozas Nemeikša, Juozas Papečkys, Rapolas Skipitis, Stasys Šilingas, Antanas Vienuolis], 1912; P. Čerkeliūnas, V. Čiurlionaitė, M. Markauskas, B. Sruoga, J. Žiugžda, 1917, Nr. 1; [Kazys Boruta, Martynas Gudelis, Juozas Lukoševičius, Jonas Norkus], 1931; redaguoja red. komisija, 1917, Nr. 2/3-4/6; 1919; 1920, Nr. 1/2; 1921, Nr. 2
Publikavimo vieta: Maskva, 1917, Nr. 1, 2/3; Voronežas, 1917, Nr. 4/6; Marijampolė, 1919-1926, Nr. 5/6; Kaunas, 1926, Nr. 7/8-10, 1931-1933
Leidėjai: Marijampolės aušrininkų organizacija, 1917, 1919-1920, Nr. 1/2; Aušrininkų centro komitetas, 1920, Nr. 3-1926; studentų socialistų aušrininkų draugija, 1931-1933
Su met. turinio r-klėmis, 1910-1913
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 03 15
Įvairaus dažnumo
Mėnesinis
NOC-OKLR
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Aušrinė. - [Vilnius], 1910-1914, 1917, 1919-1926, 1931-1933
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 908 vaizdai
UDK indeksas
371.211(474.5)(051), 329.78(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis