ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vadas / redaktorius K. Rėklaitis. - 1916-1918

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys J. Narjauskas [1916-1918]
Apimtis Archyvinė kopija: 2948MB Viešos prieigos kopija: 40MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: „Liaudies sąjungos“ savaitinis laikraštis, 1917, kovo 28 (10) (Nr. 1)-1918, liep. 21 (rugpj. 3) (Nr. 27)
Red.: [Pijus Dambrauskas] - [?]; P. Karvelis (ats. red.), 1918, vas. 23 (10) (Nr. 5)-rugpj. 3 (liep. 21) (Nr. 27); [Juozapas Vailokaitis] - [?]
Leidėjai: „Liaudies sąjunga“, 1918, kovo 2 (vas. 17) (Nr. 6)-rugpj. 3 (liep. 21) (Nr. 27)
Su met. turinio r-kle, 1916
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 04 09
Savaitinis
CC BY
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vadas. - Petrapilis, 1916-1918
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 200 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis